Các sinh viên phò sự sống đã thúc bách Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đình chỉ việc cấp quỹ cho tổ chức Planned Parenthood, (tổ chức phá thai) và kêu gọi những người ủng hộ phò sự sống cũng yêu cầu chính quyền thực hiện như vậy.

Kristan Hawkins, chủ tịch tổ chức sinh viên phò sự sống của Mỹ đã ký một văn thư gởi cho Tổng thống Trump vào ngày 27 tháng 11. Trong văn thư ấy, Hawkins cảm ơn TT Trump về các biện pháp phò sự sống mà ông đã thực hiện, và đề nghị ông thực hiện năm bước để đình chỉ cấp quỹ dành cho tổ chức Planned Parenthood.

Bức thư này đã nhắc nhớ tổng thống giữ "lời hứa và thực hiện đình chỉ cấp quỹ cho Planned Parenthood trên khắp nước, tái phối trí ngân quỹ ấy đến những nơi và những chương trình thực sự phục vụ cho nhu cầu y tế của phụ nữ và gia đình của họ."

Năm bước ấy kêu gọi chính quyền không ký bất cứ khoản ngân sách nào giúp ngân quỹ cho các cơ sở phá thai; quy tắc hóa việc Bảo vệ Sự Sống theo các quy định của Title X; bổ nhiệm những thẩm phán phò sự sống; ngừng việc tài trợ nghiên cứu mô bào qua việc mua dùng các bộ phận của trẻ sơ sinh bị phá thai; và cắt đứt việc nối kết giữa các cơ sở phá thai với việc giáo dục giới tính.

Bức thư nhấn mạnh quan điểm cuối cùng rằng Planned Parenthood lơi dụng việc giáo dục giới tính để tăng cường âm mưu tiếp thị của họ, “hướng dẫn thanh thiếu niên mua sản phẩm và tham gia vào lối cách mà họ khuyến khích, và sau đó dụ dỗ những học sinh có cùng hoàn cảnh phá thai khi lời khuyên và sản phẩm của họ không có kết quả.

Hawkins nhấn mạnh đến vai trò của Planned Parenthood trong việc cung cấp phá thai, lưu ý rằng tổ chức này không phải là môt nhà ủng hộ chính cho việc chăm sóc sức khỏe của phụ nữ như họ quảng bá. Cô nói rằng nhóm tiếp thị đã công khai tuyên bố rằng phá thai không phải là con số lớn thực hiện của họ. Điều này không đúng.

So sánh Planned Parenthood với các trung tâm y tế cộng đồng khác, Hawkins nói rằng Planned Parenthood cung cấp ít dịch vụ hơn, không hiệu quả trong chi tiêu, và phục vụ hàng triệu bệnh nhân ít hơn.

Cô nói rằng Planned Parenthood nhận được hơn 500 triệu Mỹ Kim một năm từ nguồn tài trợ của liên bang. Số tiền này nên được phân phối cho các chương trình và địa điểm phục vụ phụ nữ tốt hơn.

Các sinh viên phò sự sống đã có sự hướng dẫn để mọi người dân có thể cùng giúp ủng hộ việc này. Tổ chức này kêu gọi mọi người hãy tweet cho Tổng thống Trump và Bộ Trưởng Y Tế Alex Azar, và gọi vào Tòa Bạch Ốc.

Vào cuối lá thư của mình, Hawkins kêu gọi TT Trump tập trung tài trợ nhiều hơn cho các dịch vụ y tế phò sự sống, như Trung tâm Y tế Cộng Đồng Liên Bang và Trung tâm Giúp Người Mang thai.

“Hãy hỗ trợ việc phục vụ nhu cầu của các bà mẹ và con cái của họ, lúc sinh và trước khi sinh, bằng cách đảm bảo rằng những nơi nhận được tiền trợ cấp liên bang phải đối xử với mọi người như một bệnh nhân đáng được sống. Planned Parenthood phải bị ngưng cấp ngân quỹ để chúng ta có thể phục vụ tốt hơn cho phụ nữ và cuộc sống trẻ em chưa sinh của họ.

.
Source: EWTN 'Pro-life students ask Trump to defund Planned Parenthood'