Bình luận của Cha Alexander Lucie-Smith - Catholic Herald. Bản tiếng Anh xem ở đây: Archbishop Fisher is right: young people want clear and challenging teaching

Một trong những diễn từ đáng nhớ nhất tại Thượng Hội Đồng Giám Mục về Thanh Niên cho đến nay là diễn từ của Tổng Giám mục Anthony Fisher của Sydney, người đã xin lỗi những người trẻ vì tất cả các cách thế mà Giáo hội và các thành viên của Giáo hội đã làm hại họ hay khiến cho họ thất vọng.

Nhiều người trong chúng ta từ lâu đã mong được nghe một giám mục, thực ra là bất kỳ nhà lãnh đạo Giáo hội nào, mô tả thực tại như nó là. Vì thế, diễn từ của Tổng Giám mục Fisher rất được hoan nghênh. Trước hết, Đức Tổng Giám Mục đã xin lỗi vì vụ tai tiếng lạm dụng trẻ em và “vì những hành vi đáng xấu hổ của một số linh mục, tu sĩ và giáo dân, đã gây khó khăn cho các bạn hoặc những người trẻ khác giống như các bạn, và thiệt hại khủng khiếp đã xảy ra.” Ngài xin lỗi vì “vì sự thất bại của quá nhiều giám mục và những người khác không đáp ứng một cách thích hợp khi các vụ lạm dụng được xác định, và không làm tất cả trong quyền lực của mình để giữ cho các bạn an toàn; và xin lỗi vì những thiệt hại như thế làm giảm uy tín của Giáo Hội và làm sa sút sự tin tưởng của các bạn.”

Thật là nhẹ nhõm khi nghe những lời nói thẳng thắn như vậy, không quanh co, không tìm kiếm lý do cho những thất bại của quá khứ, và không cố đổ lỗi cho “chủ nghĩa giáo sĩ trị” hoặc một số khái niệm mơ hồ đang là mốt thời trang hiện nay.

Nhưng Đức Tổng Giám Mục còn đi xa hơn trong phân tích của ngài về cách Giáo hội đã thất bại trong giới trẻ. Ngài nói rõ rằng đã có một sự thất bại trong hàng lãnh đạo Giáo Hội, và một sự thất bại trong việc trung tín với kho tàng đức tin và truyền thống. Ngài nhấn mạnh rằng những người trẻ tuổi muốn được giảng dạy rõ ràng và đầy thách đố, chứ không muốn được cung cấp một số phiên bản tan loãng của Tin Mừng. Đức Tổng Giám Mục đã xin lỗi vì Giáo Hội đã không thể “giới thiệu các bạn với chính Chúa Giêsu Kitô, với lời cứu độ của Ngài, và kế hoạch Ngài dành cho cuộc sống của các bạn.”

Giáo Hội, Đức Tổng Giám Mục Fisher nói tiếp, thường xuyên “bán rẻ các bạn” khi ngưng không thách thức những người trẻ sống theo ơn gọi khi chịu phép rửa tội của họ là nên thánh, khi cung cấp cho họ một thứ “phụng vụ thiếu vẻ đẹp và sự chào đón”, không dám chia sẻ với họ những truyền thống Giáo Hội như bí tích hòa giải, hành hương và Thánh Thể.

Ngoài ra, ngài xin lỗi vì “sự nghèo nàn của những bài thuyết giảng, giáo lý hay đường hướng tâm linh” đã không truyền cảm hứng cho sự hoán cải. Ngài cũng xin lỗi vì các gia đình, giáo phận và các dòng tu đã chấp nhận một thứ “não trạng tránh thai”, nghĩa là không cố gắng trong việc sản sinh các ơn gọi mới.

Ở Úc có rất nhiều Giám Mục ưa thích những truyền thống tốt đẹp và xa tránh những điều vô nghĩa. Nhưng lời nói thẳng của Tổng Giám mục Fisher chưa chắc sẽ được lắng nghe rộng rãi, đặc biệt là nơi những người chịu trách nhiệm về những “phụng vụ thiếu vẻ đẹp”, hoặc những người muốn nhấn mạnh rằng những người trẻ đang đòi hỏi một giáo huấn Công Giáo mới, ít thách đố hơn. Lời nói của Đức Tổng Giám Mục cũng sẽ không được hoan nghênh bởi những người háo hức muốn phủ nhận rằng có những mối liên hệ nhất định giữa những vụ tai tiếng lạm dụng trẻ em và sự tháo thứ trong giáo lý và tín lý Công Giáo.


Source: Catholic Herald - Archbishop Fisher is right: young people want clear and challenging teaching