Phúc Trình của Nhóm B nói tiếng PhápNgười trẻ ngày nay sống trong một thế giới được đánh dấu bằng những thay đổi sâu sắc về văn hóa xã hội, luân lý và tôn giáo. Những biến đổi xã hội và văn hóa này tác động đến thực hành tôn giáo của họ. Thật vậy, người ta ân hận nhận thấy ở nhiều quốc gia giới trẻ không còn quan tâm đến đời sống và sứ mệnh của Giáo Hội nữa. Thực tế, họ đã rời bỏ các cộng đồng Kitô hữu và không còn cảm thấy liên hệ gì với kinh nghiệm tôn giáo đang được sống trong Giáo Hội.

Trước tình trạng đáng lo ngại này, Giáo Hội được kêu gọi lắng nghe người trẻ và trên hết, cố gắng hết sức hoàn thành sứ mệnh cứu rỗi một cách hữu hiệu đối với họ. Giống như một mục tử tốt lành lên đường tìm kiếm con chiên lạc (xem Lc 15: 4-7), Giáo Hội, vì là Mẹ và Cô Giáo, và trước hết vì là một Bí Tích của lòng thương xót, được mời gọi suy nghĩ và hành động.

Theo thứ tự ưu tiên, hành động của giáo hội sẽ hướng về các hướng sau đây:

1. Suy nghĩ lại và xác định lại sứ mệnh của Giáo Hội trong thế giới ngày nay

Giáo Hội đã nhận được từ Thầy Chí Thánh của mình, tức Chúa Giêsu, sứ mệnh tiếp nối cho đến ngày tận thế công trình cứu rỗi mà Chúa Cha đã giao phó cho mình. Người nói với các tông đồ của Người “Hãy đi khắp mọi quốc gia, biến họ thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh thần, và dạy họ giữ tất cả những gì Thầy đã truyền cho các con” (Mt 28: 19-20; 15-16).

Sứ mệnh cứu rỗi này, như người ta có thể thấy, có một nội dung duy nhất và y hệt, có giá trị đối với mọi thế hệ con người. Nhưng nó được thể hiện trong lịch sử theo nhiều hình thức và phương thức khác nhau. Vì việc hoàn thành trong lịch sử này đòi hỏi người ta phải tính đến các hoàn cảnh riêng và các điều kiện văn hóa đặc thù.

Đấy là lý do tại sao đối với người trẻ thời ta, vốn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của nền văn hóa hoàn cầu hóa, của chủ nghĩa duy thế tục và của kỹ thuật số, Giáo Hội được mời gọi triển khai chi tiết một phương pháp truyền giảng tin mừng mới và đề xuất một lối sống Kitô giáo mới.

2. Huấn luyện các mục tử, chứng nhân của Chúa Kitô và của Tin Mừng, có khả năng lắng nghe người trẻ, hiểu họ và đồng hành với họ một cách hữu hiệu.

Đối mặt với tình thế của người trẻ, các mục tử thường cảm thấy bất lực. Thật vậy, các ngài không có câu trả lời cho các tra vấn của họ; cũng không có một chiến lược mục vụ và truyền giáo thích ứng với nền văn hóa hoàn cầu hóa, duy thế tục và kỹ thuật số.

Do đó, đây là việc đào tạo các mục tử có khả năng tiếp nhận các thách đố mục vụ, truyền giáo và tâm linh liên quan đến nền văn hóa hoàn cầu hóa, duy thế tục và kỹ thuật số. Về những vấn đề này, điều xem ra khẩn cấp và cần thiết đối với chúng ta là suy nghĩ lại nội dung việc đào tạo trong các chủng viện và tập viện, đề xuất một phong thái sống mới cho các linh mục và một hình thức mới để thực thi thừa tác vụ thụ phong.

3. Đào tạo và giáo dục người trẻ trong đức tin và đời sống Kitô hữu

Vấn đề là quan niệm việc đào tạo và giáo dục Kitô giáo cho người trẻ, tính đến các bận tâm và nguyện vọng của họ và cho phép họ:

* thực hiện cuộc gặp gỡ bản thân với Chúa Kitô và lớn lên trong đời sống ơn thánh qua việc thể hiện trong đời mình ơn gọi phổ quát nên thánh;

* trở thành các nhân chứng đích thực của Chúa Kitô và Tin Mừng của Người trong Giáo Hội và trong thế giới hiện nay, và có khả năng dẫn đến đức tin của những người trẻ khác;

* có khả năng trả lời các câu hỏi của các ý thức hệ văn hóa và tôn giáo trái ngược với đức tin Công Giáo;

* dấn thân trọn vẹn và tham gia tích cực vào việc xây dựng một thế giới cởi mở đối với các thực tại thiêng liêng và các giá trị tin mừng.

Nhờ việc đào tạo và nền giáo dục Kitô giáo vững chắc có tính liên ngành và toàn diện này, người trẻ sẽ sẵn sàng bảo vệ chống bất cứ ai hỏi họ lý do của lòng hy vọng có trong họ, như Thánh Tông đồ Phêrô từng đề nghị trong lá thư đầu tiên của ngài (cf. 1 Pr 3: 15).

4. Đề cập vấn đề di dân của người trẻ trong Giáo hội

Giáo hội có thể đóng góp vào việc đào sâu các suy tư về hiện tượng di dân và giúp tìm ra các giải pháp biết tôn trọng phẩm giá con người nhân bản. Sự đóng góp của Giáo Hội có thể được thực hiện ở bốn bình diện:

* phổ biến học lý của giáo hội về hiện tượng di dân và tính di động của con người;

* khuyến khích các cuộc gặp gỡ giữa các hội đồng giám mục lục địa hoặc khu vực quan tâm đến vấn đề di dân để cùng nhau xử lý chủ đề này;

* giúp các giáo hội tiếp nhận di dân trong việc đưa ra một nền mục vụ thích nghi với tình trạng của họ;

* ủng hộ các tổ chức quốc tế cũng như các nước gửi và nhận di dân.

5. Đề cập vấn đề tính dục với lòng thương xót

Ngày nay, dường như cần phải đề cập vấn đề tính dục một cách cởi mở hơn với người trẻ và thảo luận mọi chủ đề có liên quan đến vấn đề này. Giáo Hội được kêu gọi cập nhật hóa giáo huấn của mình về những chủ đề này bằng việc ý thức rằng mình là đầy tớ cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Theo nghĩa này, có thể sẽ hữu ích khi khai triển chi tiết và đề xuất với các Giáo hội đặc thù một tài liệu bàn đến các vấn đề thuộc cảm giới và tính dục.

6. Các chủ đề gia đình và kỹ thuật số cũng đã được đề cập.

Trong tiểu nhóm của chúng tôi, một số nhạy cảm về văn hóa và tôn giáo đã được phát biểu và được xem xét.

Đón đọc: Phúc Trình của Nhóm C nói tiếng Pháp