Xin lỗi Mẹ dạo nầy con đầu bù tóc rối,
Buôn thua bán ế, con xất bất xang bang.
Vào năm học rồi lũ nhỏ hoang mang,
Tiền sách, tiền trường, tiền may áo mới…

Nhà trọ đòi tiền con xin để đợi,
Nước điện mấy lần họ cúp tối om.
Mỗi bước chiều về mệt mỏi lom khom,
Mấy kinh Kính mừng lộn sau lộn trước !

Mẹ biết con, thân cò bon chen xuôi ngược,
Dốt nát, nghèo hèn buôn gánh bán bưng.
Ngày Sinh Nhật Mẹ mà chẳng có chút quà mừng,
Chỉ xin hẹn Mẹ kịp về dọn mình đi lễ.

Món quà chiều nay con hứa không đi trễ,
Rán thức để nghe hết bài giảng của cha.
Cố gắng cầm lòng không chia trí lo ra,
Thánh lễ con dâng như chút quà mừng sinh nhật.

Hẹn sang năm không còn xang bang xất bất,
Con sẽ tiện tằn dành mua một lẵng hoa.
Gia đình chúng con cùng đến trước ngai toà.
Dâng Mẹ hoa tươi với lời kinh Mân Côi sốt sắng.

Dẫu biết Mẹ chẳng mong gì quà tặng,
Mẹ cho con nhiều gắp trăm vạn lần.
Nhưng chẳng có gì nên con thấy bần thần,
Vâng Mẹ ơi, năm nay con nợ Mẹ món quà sinh nhật !

Sơn Ca Linh
(Sinh Nhật Đức Mẹ 2018)