Sơ Arina Gonsalves là một thành viên của Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Trước các về vụ tai tiếng lạm dụng tình dục liên quan đến các giáo sĩ ở Ái Nhĩ Lan, mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đề cập trong chuyến thăm Dublin gần đây của ngài trong khuôn khổ Cuộc Gặp Gỡ Các Gia Đình Thế Giới, chị đã dành cho thông tấn xã Asia News một cuộc phỏng vấn.

Theo Sơ Arina Gonsalves, ở Ấn Độ “chúng ta cần phải thay đổi văn hóa của sự im lặng liên quan đến lạm dụng tình dục của trẻ vị thành niên và người lớn dễ bị tổn thương”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm nữ tu Ấn Độ làm thành viên mới của Ủy ban Giáo hoàng về bảo vệ trẻ vị thành niên. Cô có một lịch sử lâu dài về những dấn thân cá nhân trong Tổng Giáo Phận Bombay để bảo vệ trẻ em.

“Lời xin lỗi được lặp đi lặp lại của Đức Thánh Cha ở Ái Nhĩ Lan cho thấy ngài chân thành quan tâm đến các nạn nhân trẻ em bị lạm dụng trong quá khứ. Điều này cũng cho thấy sự khiêm tốn lớn lao của ngài và trách nhiệm cá nhân về những gì đã xảy ra trong Giáo Hội”

Sơ nói thêm Đức Thánh Cha Phanxicô đã chỉ ra rõ ràng “mối liên hệ giữa lạm dụng tình dục, lạm dụng quyền lực và lạm dụng lương tâm. Xin tha thứ và tìm kiếm cách đền bù là tốt nhưng chúng ta cần phải thực hiện các bước phòng ngừa trong tương lai.”

Theo chị Arina, “bước tiến này sẽ đòi hỏi một sự thay đổi triệt để về văn hóa sao cho sự an toàn của trẻ em được đặt lên ưu tiên hàng đầu”. Đồng thời, chị thừa nhận rằng “Chỉ hàng giáo sĩ mà thôi sẽ không thể mang lại sự thay đổi triệt để như vậy. Chúng ta phải cần đến và phải nhận được sự giúp đỡ từ cả cộng đồng. Chúng ta cần tạo ra một nền văn hóa trách nhiệm để công lý được hiển trị.”


Source: Asia News - Indian nun calls for an end to the wall of silence around child abuse