Hôm nay thứ Năm 2 tháng Tám năm 2018, Tòa Thánh đã sửa đổi giáo huấn về sự cho phép án tử hình, mà Giáo Hội đã dạy là hợp pháp trong những trường hợp nghiêm trọng, xác định nó là “không thể chấp nhận được”, và sẽ tìm cách loại bỏ nó.

Một bản dự thảo mới về điều 2267 của Giáo Lý Công Giáo đã được đưa ra bởi Bộ Giáo Lý Đức Tin vào ngày 2 tháng Tám, sau khi ĐGH Phanxicô đã chấp thuận vào tháng Năm.

Trích dẫn lời của ĐGH trong một bài nói chuyện vào ngày 11 tháng Mười năm 2017, một phần của điều mới này xác định rằng “Giáo hôi dạy, dưới ánh sáng của Tin Mừng, rằng ‘án tử hình là không thể chấp nhận bởi vì nó là một cuộc tấn công vào sự bất khả xâm phạm và nhân phẩm của con người’ và giáo hội quyết tâm xóa bỏ nó trên toàn thế giới.”

Lý do thay đổi giáo huấn, gồm: sự tăng cường hiệu quả của các hệ thống giam giữ người, sự hiểu biết lớn mạnh về nhân phẩm không thay đổi của con người và mở ra cơ hội để hoán cải.

Cho đến hiện nay, Giáo Hội vẫn dạy rằng chính quyền có quyền dùng án tử, trong những trường hợp “tối cần thiết,” mặc dù là như thế, nhưng Giáo Hội đã coi những trường hợp như vậy là vô cùng hiếm.

Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo xác định rằng “Giả sử tội phạm đã được nhận diện và mọi trách nhiệm đã được xác minh đầy đủ, giáo huấn truyền thống của Giáo Hội không loại trừ việc thi hành án tử, nếu đây là giải pháp duy nhất để bảo vệ đời sống con người có hiệu quả chống lại những kẻ gây hấn bất công.”

Thông báo ngày 2 tháng Tám của Vatican nói rằng giáo huấn mới sẽ được đưa vào tất cả những ấn bản sách Giáo Lý từ nay.

Bản thảo mới của điều 2267 sẽ như sau:

“Thi hành án tử hình là một phần của thẩm quyền hợp pháp, sau khi đã có một phiên tòa công bằng và từ lâu đã được coi là một phản ứng thích hợp đối những tội rất nặng của một số tội phạm hình sự và là phương tiện bảo vệ ích lợi chung, dù rằng quá đáng, được chấp nhận.”

“Ngày nay, có một nhận thức ngày càng tăng rằng phẩm giá của con người không thể mất đi ngay cả khi đã phạm một tội hình rất nghiêm trọng. Hơn nữa, có một sự hiếu biết mới đã nảy sinh về tầm quan trọng của những hình phạt áp đặt bởi chính quyền. Cuối cùng, nhưng hệ thống giam giữ người càng trở nên có hiệu quả hơn, đã được phát triển, nhằm bảo đảm việc bảo vệ các công dân, nhưng, đồng thời, không hoàn toàn cướp đi cơ hội để người có tội phục hồi.’

“Vì thế, Giáo Hôi dạy, dưới ánh sáng của Tin Mừng, rằng ‘án tử hình là không thể chấp nhận bởi vì nó là một cuộc tấn công vào sự bất khả xâm phạm và nhân phẩm của con người’ và giáo hội quyết tâm xóa bỏ nó trên toàn thế giới.”

Đặc biệt theo lời dạy của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II trong Thông điệp “Evangelium Vitae” (Tin Mừng Về Sự Sống) đã được bổ xung vào Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, trình bày án tử không được coi là hình phạt thích hợp đối với những tội rất nặng của một số tội phạm hình sự, dù rằng chính đáng, nếu “cách thực hành duy nhất này để bảo vệ đời sống con người một cách có hiệu quả…”

ĐHY Ladaria viết rằng “Bản sửa đổi mới.. là môt sự tiếp tục với những Giáo Lý đi trước trong khi mang lại sự phát triển liền lạc của Tín Lý Công Giáo.”

“Sự đổi mới điều 2267 của Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo có ý tăng sức cho một phong trào hướng tới một tâm lý kiên định nhằm giúp nhận ra nhân phẩm của đời sống con người.”

“Và trong cuộc đối thoại tôn trọng với các nhà cầm quyền dân sự, để khuyến khích tạo ra những điều kiện cho phép loại bỏ án tử hình tại những nơi mà nó vẫn còn có hiệu lực.”

Bài này được cập nhật lúc 6:43 sáng bao gồm Thư gởi các giám mục của ĐHY Ladaria.

.
Source: EWTN News Vatican changes Catechism teaching on death penalty, calls it ‘inadmissible’