Một linh mục tuyên úy Đại Học đã thực hiện việc Phạt Tạ Trái Tim Đức Mẹ vì “những tội lỗi nặng nề chống lại Thiên Chúa” trong cuộc diễu hành đồng tính Glasgow Pride. Ngài tức tốc bị đuổi khỏi trường Đại Học.

Cha Mark Morris đã làm giờ Phạt Tạ Trái Tim Đức Mẹ bao gồm việc đọc kinh Mân Côi, Kinh Cầu Các Thánh và Chầu Thánh Thể tại nhà thờ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ tại Balornock, Glasgow vào tối thứ Hai 16 tháng 7.

Đại học Glasgow Caledonian lập tức sa thải ngài vào ngày hôm sau, vì cho rằng quan điểm của ngài mâu thuẫn với quan điểm của trường Đại Học này.

Hiệu trưởng trường đại học Pamela Gillies nói: “Sau khi tham khảo ý kiến nội bộ, chúng tôi quyết định rằng Cha Mark Morris sẽ không được quay trở lại vai trò tuyên úy Đại Học của ngài tại trường chúng tôi vào tháng Chín.”

“Trường đại học sẽ làm việc với Tổng Giáo Phận Glasgow để bảo đảm việc tiếp tục cung cấp tuyên úy cho nhân viên và sinh viên tại Trung tâm Đức Tin và Tín ngưỡng của chúng tôi khi học kỳ mới bắt đầu.”

“Nhà trường theo đuổi chính sách bao gồm mọi thành phần và cam kết hỗ trợ sự bình đẳng và đa dạng trong khuôn viên trường.”

Tuy nhiên, Hiệp hội sinh viên Công Giáo của trường đại học cho biết họ “cực kỳ thất vọng” trước diễn biến này. “Thật là ngỡ ngàng khi thấy một linh mục Công Giáo bị sa thải khỏi chức vụ tuyên úy Công Giáo chỉ vì tái khẳng định giáo lý của đức tin Công Giáo”

“Có vẻ như Đại học Glasgow Caledonian có một sự hiểu biết rất vênh váo về ‘Bình đẳng và Đa dạng’. Họ nói thế nhưng họ tuyệt đối không cho phép bất kỳ sự đa dạng về quan điểm nào. Chúng tôi rất buồn khi thấy rằng các quan điểm và niềm tin của người Công Giáo không được coi trọng hoặc tôn trọng tại khuôn viên đại học”

“Chúng tôi chân thành kêu gọi nhà trường xem xét lại việc sa thải không công bằng đối với linh mục tuyên úy của chúng tôi.”

Trong một tuyên bố ngắn gọn, Tổng Giáo phận Glasgow cho biết họ đã “nhận được quyết định của trường Đại học” và sẽ “giải quyết việc cung cấp linh mục tuyên úy vào thời điểm thích hợp”.
Source: Catholic Herald - University chaplain sacked after holding service of reparation for Gay Pride