Sứ Thần Tòa Thánh tại Nam Hàn và Mông Cổ là Tổng Giám Mục Alfred Xuereb đã ca ngợi cuộc họp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, Tổng Thống Donald Trump và Bắc Hàn, lãnh tụ Kim Jong-un là một “sự kiện lịch sử” và Giáo Hội đặt rất nhiều “hy vọng và tin tưởng”, tuy nhiên cũng cảnh báo rằng chúng ta mới chỉ là bước đầu của một hành trình dài.

Con đường dài và gian nan.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News, từ Seoul, Đức Tổng Giám Mục Xuereb nói rằng nhân dân Triều Tiên và Giáo Hội địa phương đã rất nóng lòng chờ đợi “những sự kiện lịch sử này”. Ngài mô tả cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un “mở ra một trang sử rất quan trọng cho bước đầu của một hình trình dài và gian nan”(tiến về hòa bình)

Đồng thời ĐTGM Xuereb cũng nói rằng “Chúng ta có hy vọng bởi vì bước đầu này rất tích cực, rất tốt” và chúng ta đã đổi từ tranh luận và những từ ngữ như “bắn phá và cuồng nộ ” hoặc “ tiêu diệt hoàn toàn Bắc Hàn” ra những lời lẽ mang tính hòa giải hơn để nói về hòa bình.

Tuần chín ngày cầu nguyện cho hòa bình.

Sứ thần Tòa Thánh nói rằng Giáo Hội Triều Tiên đang sống trong những sự kiện này với “niềm tin tưởng vĩ đại”. Ngài cho biết Nhà Thờ Chính Tòa Công Giáo ở Seoul đã tổ chức cầu nguyện đặc biệt cho hòa bình và hòa giải vào mỗi ngày Thứ Ba. Ngài cũng cho biết là các Giám Mục Công Giáo ở Nam Hàn đã đề xuất làm một tuần chín ngày từ ngày 17 đến ngày 25 tháng Sáu để cầu nguyện cho hòa bình, hòa giải và thống nhất trên bán đảo Triều Tiên.

Sau thượng đỉnh lịch sử này và trong không khí thân thiện hòa giải hơn được nảy sinh, ĐTGM Xuereb nói rằng Giáo Hội cầu nguyện cho việc truyền giáo của Bắc Hàn.

Ngài nói “Tòa Thánh mong muốn được ủng hộ bất cứ một sáng kiến nào đưa đến đối thoại và hòa giải và cũng nhân cơ hội này mang Tin Mừng của Chúa Kitô đến Bắc Hàn.”
Source: Vatican News Nuncio in Korea: Singapore summit is truly historic