CẦU NGUYỆN:
1. Chúa Nhật ngày 13 tháng 5 năm 2018:
Lúc 7:30 chiều, tại nhà thờ Chánh Toà St Francis Xavier,
17 Wakefield Street, Adelaide, SA 5000
Nhà thờ sẽ vẫn mở cửa cầu nguyện đến 10 giờ tối cùng ngày.
THÁNh LỄ AN TÁNG:
2. Thứ Hai, ngày 14 tháng 5 năm 2018:
Lúc 11 giờ sáng tại nhà thờ Chánh Toà St Francis Xavier
Sau Thánh Lễ, nghi thức an táng sẽ được cử hành tại nghĩa trang Công Giáo West Terrace Adelaide
XIN LƯU Ý:
- Car Park nhà thờ chính toà không có chỗ đậu xe trong ngày cử hành Tang Lễ.
- Xin miễn phúng điếu hay đặt vòng hoa.
* Dâng cúng xin gởi về quỹ từ thiện Công Giáo của giáo phận. WEB SITE