(Vatican News) Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã có cuộc tiếp kiến đặc biệt vào Thứ Bẩy 14 tháng Tư với Viện Trưởng và các thành viên trong Ban Quản Trị trường Đại Học Villanova, đang có cuộc họp mùa xuân ở Rôma. Ngài lưu ý họ rằng Đại Học cần phải đề cập đến những thách thức đạo đức và văn hóa đương đại.

Đại Học Villanova tọa lạc tại ngoại ô của thành phố Philadelphia, Hoa Kỳ, đã được Dòng Thánh Augustino thành lập vào năm 1842. Nhắc lại di sản của trường Augustino, Đức Giáo Hoàng nói rằng Đại Học này được thành lập để “ bảo vệ và truyền bá sự phong phú của truyền thống Công Giáo đến các thế hệ sinh viên mới, những người như anh thanh niên Augustino, đi tìm ý nghĩa và giá trị đích thật trong một cuộc sống chân thật.” Để trung thành với nhiệm vụ đó, trường Đại Học phải đề cập đến “những thách đố về đạo đức và văn hóa” trong thế giới hiện nay.

Một tầm nhìn chung về sự hiệp nhất.

Đức Giáo Hoàng đã chỉ ra rằng “sự phát triển một tầm nhìn chung mang tính “Công Giáo” về sự hiệp nhất của gia đình nhân loại chúng ta, và một quyết tâm theo đuổi một tình liên đới thực tiễn là cần thiết để chiến đấu chống lại những bất bình đẳng và bất công nghiêm trọng đặc thù cho thế giới ngày nay” là một “khía cạnh đặc biệt cấp bách của sứ vụ giáo dục này.”

Sự thật xâu sa về đời sống và số phận của chúng ta.

Kết thúc diễn từ của ngài, Đức Giáo Hoàng đã nhắc đến vị Thánh Giám Mục vĩ đại thành Hippo “Không ai biết rõ hơn Thánh Augustino về sự bồn chồn khắc khoải trong trái tim con người cho đến khi nó được nghỉ yên trong Thiên Chúa, Đấng nơi Chúa Giêsu Kitô, mặc khải cho chúng ta sự thật xâu xa về cuộc sống và số phận cuối cùng của chúng ta. Ngài hy vọng rằng thời gian thăm viếng Rôma của các thành viên trường Đại Học sẽ củng cố “cam kết của họ đối với sứ mạng của trường Đại Học này trong việc phục vụ sự thật là điều giải phóng chúng ta.”
Source: Vatican News - Developing a “catholic” vision of unity