ĐTGM Philip Wilson của Nam Úc chuẩn bị xuống tóc, cạo đầu

Đức Tổng Giám Mục Philip Wilson tổng giám mục giáo phận Adelaide, Nam Úc chuẩn bị cạo đầu xuống tóc vào tháng Ba, năm 2005 để hỗ trợ cho chương trình tìm kiếm và phòng chống bệnh ung thư Bạch Huyết Cầu. Căn bệnh này đang làm cho cả ngàn người Úc bị đau đớn trước khi qua đời.

Đây là một vị lãnh đạo tôn giáo cao cấp tại Adelaide, Nam Úc tình nguyện xuống tóc, giúp từ thiện.

ĐTGM Wilson nói: ‘Tôi tuy không còn nhiều tóc, nhưng sẵn sàng hiến tặng những cọng tóc cuối cùng trên đầu để giúp cho kế hoạch phòng chống bệnh ung thư này.”

Đức Cha cho biết cách nay 9 năm, người em út của Ngài tên là Paul Wilson đã qua đời lúc còn trẻ, mới có 32 tuổi vào năm 1996. Anh Paul bị căn bệnh ung thư Bạch Cầu hoành hành rất đau đớn. Hy vọng giờ đây trên Thiên Quốc, Paul sẽ cảm nhận được sự xoa dịu cơn đau, khi những cọng tóc của Đức Cha từ từ được cạo đi.

Quí vị Mạnh Thường Quân nào muốn giúp cho kế hoạch tìm kiếm phòng chống bệnh ung thư Bạch Cầu, qua sự hỗ trợ cho việc cạo đầu của Đức Tổng Giám Mục Philip Wilson.

Xin liên lạc về văn phòng: “Archbishop Philip Wilson’s Greatest Shave” GPO Box. 1468, Adelaide, SA 5001.

Tất cả các cheque hay tiền mặt trợ giúp cho chương trình phòng chống bệnh ung Bạch Huyết Cầu, xin ký thác trực tiếp vào bất cứ chi nhánh nào thuộc ngân hàng South Australia National Australia Bank hay gửi về Catholic Diocesan Centre, 39 Wakefield Street, Adelaide, SA. 5000. Các ngân khoản trợ giúp, ký thác vào ngân hàng hoàn toàn miễn phí.

Quí vị có thể đánh số: 74345 để vào trang Web: www.leukaemia.com coi các thông tin về bệnh ung thư Bạch Cầu.