Yogyakarta (Agenzia Fides, Thứ ba 8 tháng 8, 2017) - “Việc sống đức tin Công Giáo đang gặp nhiều vấn đề và thách thức và sống trong một kỷ nguyên toàn cầu hóa đang có ảnh hưởng đến cuộc sống của mỗi người chúng tôi. Tiến bộ kỹ thuật nhanh chóng đã phát sinh ra chủ nghĩa tiêu thụ, gây ra nạn nghiện ngập, xoá mờ các nền văn hoá và làm mất đi bản sắc riêng của chúng tôi.” Là những điều được khẳng định trong bản tuyên ngôn cuối cùng của Ngày Giới trẻ châu Á lần thứ 7, tổ chức tại Học viện Không quân Dirgantara, Yogyakarta ở Indonesia từ ngày 31 tháng 7 đến 06 tháng tám.

“Chúng tôi không thể tránh việc hiện đại hóa - như đã viết trong báo cáo có tựa đề ‘Giới trẻ vui tươi cuả Châu Á: Sống Tin Mừng trong văn hoá đa nguyên cuả Châu Á’-“một số trong chúng tôi có thể cảm thấy thiếu tự tin trong cuộc sống đức tin. Do những áp lực phát sinh ra từ những bối cảnh xã hội bất khoan dung và đang cảm thấy bị bỏ lại ở phía sau, chúng tôi thiếu sự gần gũi với Thiên Chúa và những tạo vật của Ngài. Chúng tôi cảm thấy như không có đủ sự ủng hộ từ các thành phần khác trong xã hội. Vì vậy, là những thanh niên Công Giáo ở châu Á, chúng tôi cần có cơ hội và không gian để được lắng nghe và được chú ý.”

Bản tuyên ngôn tiếp tục rằng các thành viên AYD 7 có khả năng vượt qua thách thức. “Những phẩm chất sau đây đang đóng một vai trò quan trọng để duy trì sự liên tục của đức tin Công Giáo của giới trẻ. Là người trẻ chúng tôi được Chuá Thánh Linh tác động mạnh mẽ và hun nóng ngọn lửa truyền bá Tin Mừng trong thế giới đa văn hóa này. Chúng tôi là nhà những người đi tiên phong. Chúng tôi có lớp áo giáp là tài năng của chúng tôi, là lòng dũng cảm, lòng trắc ẩn và sự quyết tâm. Những phẩm chất này là những tài sản cần thiết giúp cho xã hội đáp ứng được những thách thức mà thế giới đang phải đối mặt. ”

Nhắc lại cảm tưởng cuả những người trẻ Công Giáo trong cuộc gặp gỡ với hơn 100 thanh niên Hồi giáo mới đây:“Những cuộc gặp gỡ đa văn hóa giúp mhư thế giúp chúng tôi nhận thức về đức tin của chúng tôi trong một ánh sáng mới. Nó lan toả ngọn lửa đam mê của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng thông qua Chúa Thánh Thần, chúng tôi sẽ có thể đốt sáng thế giới.”

Tuy nhiên, những người trẻ Công Giáo nói thêm rằng lửa đó nếu không được hướng dẫn có thể trở nên không thể kiểm soát và làm hại đến người khác. “Như vậy, điều quan trọng là cần có sự giúp đỡ để hoàn thiện các kỹ năng và sử dụng chúng vào những việc tốt.” Những người trẻ Công Giáo yêu cầu sự giúp đỡ từ các bậc linh hướng bằng cách "nêu gương tốt và giúp chúng tôi nhận ra rằng niềm đam mê của chúng tôi có thể trở nên hữu ích.”

“Chúa Giêsu dạy chúng tôi yêu thương vô điều kiện. Chúng tôi cũng muốn sống làm chứng cho cùng một tình yêu mà Ngài đã tỏ lộ. Điều này bao gồm việc chăm sóc cho ngôi nhà chung theo lời kêu gọi của thông điệp Laudato Sii. Chúng tôi sẽ đi ra ngoài để giao tiếp với người khác ở nơi cuả họ, và tìm cách hiểu sâu hơn về nền văn hóa của họ. Chúng tôi sẽ đóng những vai trò hỗ trợ và tác động cho sự đoàn kết, tạo ra một cầu nối để yêu thương và tôn trọng những nền văn hóa khác nhau “.

Bản tuyên ngôn khẳng định và kết luận:“Ngoài ra, kể từ khi công nghệ và truyền thông xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống những người trẻ, chúng tôi sẽ sử dụng những công cụ này một cách có trách nhiệm để tán dương những điều tích cực và sự tốt lành chứ không phải là những điều tiêu cực và sự thù hận, để chia sẻ lời Chúa và truyền cảm hứng cho những người khác. "