Chỉ̉ trong một tuần mà chúng tôi đã có dịp tường trình về nhiều biến cố xảy ra tại Gx ĐMHCG ở Garland, TX. Sở dĩ như vậy là vì Gx này đang chuẩn bị cho một cột mốc quan trọng: đó là kỷ niệm 25 năm thành lập vào tháng 7 năm 2018.

Tuy còn 1 năm nữa, nhưng cha xứ hình như muốn lợi dụng cơ hội này mà nâng cao lên lòng đạo đức cuả toàn thể giáo dân hơn nữa, cho nên trong tuần qua Gx đã thực hiện nhiều chương trình chuẩn bị tâm linh như tổ chức nhiều cuộc tĩnh tâm trước ngày phát động chương trình chuẩn bị, vào Chuá Nhật này trong dịp lễ ĐMHCG.

Thí dụ đoàn Liên Minh Thánh Tâm là một đoàn thể đã song hành với giáo xứ qua suốt chiều dài lịch sử cuả xứ đạo, lúc phồn thịnh cũng như lúc gian truân, đã có một buổi tĩnh tâm đặc biệt vào tuần trước để rồi chiều thứ Sáu hôm qua, cử hành lễ tuyên hứa cho 7 đoàn viên mới. Họ phần đông là những người tương đối mới gia nhập giáo xứ, nhưng cũng có những vị mà trong nhiều năm đã băn khoăn chưa gia nhập, nay mới quyết định.

Buổi tuyên hứa được thực hiện trong lễ kính Thánh Tâm, và thực hiện theo 'thể thức long trọng' dựa vào thủ bản, nghiã là rất dài, nhưng cũng rất cảm động.

Xin đính kèm hình ảnh cuả buổi tuyên hứa như sau đây:

Xem hình ảnh