Theo tin của hãng CNA/EWTN ngày 10 tháng Ba, Trung Tâm Nghiên Cứu Pew vừa công bố: tỷ lệ ly dị đã tăng gấp đôi nơi những người Hoa Kỳ trên 50 tuổi và tăng gấp ba nơi những người trên 65 tuổi.

Trung Tâm trên cho rằng “Vào thời điểm ly dị trở nên ít thông thường hơn nơi những người trưởng thành ít tuổi hơn, thì điều gọi là ‘ly dị hoa râm’ lại đang gia tăng”.

Năm 2015, tỷ lệ ly dị nơi những người kết hôn trên 50 tuổi là 10 trên 1,000 người, tăng từ 5 trên 1,000 người vào năm 1990. Nơi những người 65 tuổi hay già hơn, tỷ lệ này tăng gấp ba lần lên 6 trên 1,000 người.

Pew nói rằng tỷ lệ ly dị nơi những người 50 tuổi và già hơn một phần liên hệ tới việc già đi của thế hệ Baby Boomer (nhiều trẻ sơ sinh), tức nhóm người thuộc cỡ tuổi 51-60 vào năm 2015. Lúc còn trẻ, thế hệ này có tỷ lệ ly dị cao chưa từng thấy. Các cuộc tái hôn có khuynh hướng kém bền vững hơn các cuộc hôn nhân lần đầu: những người ly dị rồi tái hôn có tỷ lệ ly dị hai lần cao hơn những người kết hôn một lần. Trong số các vụ ly dị của những người 50 tuổi hay già hơn, 48% là của những người đang sống trong cuộc hôn nhân thứ hai hay thứ ba, thứ tư.

Nguy cơ ly dị cũng cao hơn nơi những người chỉ kết hôn với nhau trong một thời gian ngắn. Đồng thời Trung Tâm Pew cũng cho rằng có một mẫu số chung đáng kể nơi những người ly dị 50 tuổi hay già hơn. Vào khoảng 34% những người ly dị sau 50 tuổi đã kết hôn ít nhất 30 năm, và 12% đã kết hôn trên 40 tuổi. Nhiều người trong số những người ly dị này nêu lý do không được thỏa mãn trong cuộc hôn nhân và muốn tìm cơ hội theo đuổi các sở thích và sự độc lập riêng của mình về cuối đời.

Những người ly dị trọng tuổi hơn, nhất là các bà, phải đối diện với nhiều bất ổn tài chánh hơn những người lớn kết hôn và góa bụa.

Trong số những người ít tuổi hơn, tỷ lệ ly dị cũng hơi gia tăng đối với lớp người cỡ tuổi 40-49.

Tỷ lệ ly dị giảm 21% nơi những người hạn tuổi 25-39, từ 30 trên 1,000 người xuống 24 trên 1,000 người từ năm 1990 tới năm 2015. Theo Pew, việc giảm này một phần được gán cho hiện tượng thế hệ trẻ hơn hoãn việc kết hôn. Nó cũng được gán cho hiện tượng các người có trình độ cao đẳng chắc chắn sẽ kết hôn nhiều hơn và ít có khuynh hướng ly dị hơn.