Lời hiệu triệu của Cha bề trên Tổng quyền cho các Salêdiêng về sứ vụ truyền giáo

Rome theo Thông tấn xã Fides ngày 21/12/2016 thì Cha bề trên Tổng quyền Dòng Salêdiêng Don Bosco (SDB), Linh mục Ángel Fernández Artime, đã đề ra cho các Salêdiêng trên toàn thế giới một lời hiệu triệu truyền giáo "ad gentes", tới "tất cả mọi thành phần trong gia đình Salesian, tới tất cả những ai cảm thấy được Chúa mời sống ơn gọi Salêdiêng hãy chuẩn bị sẵn sàng là những nhà truyền giáo Salesian 'ad gentes’, sẵn sàng ra đi ‘ad exteros’ và sẵn sàng dấn thân ‘ad vitam’.
Có ba lý do cho lời hiệu triệu này: Nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng trong thế giới đòi hỏi người Salêdiêng đi xa hơn nữa, mở rộng lòng mình ra nhiều hơn "để đáp ứng những nhu cầu phát sinh liên tục trong Giáo Hội". Hơn nữa, "trong một số quốc gia trên các năm châu lục chưa có bóng dáng người Salêdiêng phục vụ, trong khi có những nơi lại có quá nhiều hoạt động tông đồ của người Salêdiêng". Cha đề cập đến những người trẻ đang trông chờ "trong viễn ảnh của dự án châu Âu, Trung Đông, ở các nước có nhiều người Hồi giáo, ở các đảo của Châu Đại Dương, ở Nam Sudan, Mông Cổ, Siberia, Campuchia và Malaysia, cũng như nơi những người giới trẻ di cư tại châu lục Mỹ Châu".
Cuối cùng, Ngài kêu gọi chúng ta cần hấp thụ "niềm đam mê truyền giáo" tuyệt vời của Cha thánh Gioan Bosco. Cha bề trên Tổng quyền cũng viết trong lời kêu gọi của Ngài đến 44 tỉnh dòng trên thế giới trong những năm gần đây, và càng ngày Ngài càng xác tín rằng "đây là một ý lực truyền giáo cho toàn Tu hội khắp năm châu trong Giáo Hội và trên thế giới".
Vì vậy cha Tổng quyền Ángel Fernández Artime khởi xướng "một lời hiệu triệu khẩn thiết” và kêu gọi sự quảng đại và tâm tình cầu nguyện, mời gọi các Bề trên tỉnh, các Giám đốc không ngừng cổ súy "nhiệt tâm truyền giáo không ngừng nghỉ" hầu làm sung mãn ơn gọi của chúng ta ngay từ những ngày đầu Tu hội được khai sinh… Cha cũng mời gọi tất cả các Salêdiêng trong thế giới cầu nguyện cho ý chỉ này ". (SL) (Agenzia Fides 21/12/2016)