ĐỀN ĐỨC MẸ LA MÃ BẾN TRE HÀNH HƯƠNG 2 - 9

2 - 9 là ngày nghỉ, con cái của Mẹ từ nhiều nơi, cách riêng giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Kỳ Đồng đã dắt dìu nhau về hành hương bên Mẹ La Mã Bến Tre. Từ sáng sớm, con cái của Mẹ đã túa về trung tâm hành hương nhỏ bé của giáo phận Vĩnh Long.

Để chuẩn bị tâm hồn rước Chúa cũng như lãnh ơn toàn xá, quý cha đã hiện diện xung quanh nhà thờ để trao ban bí tích Hòa Giải cho cộng đoàn dân Chúa.

Xem Hình

9 g 30, giờ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp do Cha Anphongsô Trần Ngọc Hướng hướng dẫn cộng đoàn.

10 g 00, thánh lễ đồng tế. Chủ tế Thánh Lễ hôm nay là Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích - Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Cùng đồng tế với Cha Giám Tỉnh có cha Đaminh Nguyễn Hữu Trung (phụ trách trung tâm hành hương La Mã), cha Tôma Trần Quốc Hùng (vị phụ trách tiền nhiệm trung tâm La Mã trước cha Đaminh Trung), cha Phêrô Nguyễn Thành Tâm (nguyên đặc trách thiếu nhi Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Kỳ Đồng - cũng là người có lòng sùng kính và yêu mến Đức Mẹ La Mã Bến Tre cách đặc biệt) và một số cha khác thuộc Dòng Chúa Cứu Thế.

Chia sẻ Lời Chúa trong Thánh Lễ hôm nay cũng do cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích. (kính mời xem video giảng của Cha Giuse: https://youtu.be/lVH0qkRVb3o).

Trước khi nhận phép lành lãnh ơn toàn xá, cha Đaminh Nguyễn Hữu Trung có đôi lời cảm ơn Cha Giám Tỉnh, quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa. Cách riêng, trong bài cám ơn, cha Đaminh cảm ơn các em thiếu nhi (còn gọi là thiếu nhi cha Thành Tâm) từ Sài Gòn về phục vụ buổi hành hương này.

Sau khi nhận phép lành lãnh ơn toàn xá, con cái Mẹ lại quây quần bên Mẹ, người xin ơn, người tạ ơn Đức Mẹ. Cũng có người nán lại với Đức Mẹ thật lâu như chưa muốn rời bước.

Mọi người lại ra về sau cuộc hành hương này và hò hẹn nhau gặp lại nhau nơi mảnh đất thiêng thánh La Mã Bến Tre vào ngày 7 tháng 10 sắp tới đây.

Được biết, ngày 7 tháng 10 tới đây, tại trung tâm hành hương La Mã Bến Tre sẽ có cuộc hành hương kính Mẹ nhân dịp kỷ niệm Mẹ lộ hình. Thánh Lễ được cha Phêrô Dương Văn Thạnh Giám Quản giáo phận Vĩnh Long chủ tế, đồng tế có đức ông Barnabê Nguyễn Văn Phương cùng quý cha trong giáo phận Vĩnh Long, quý cha Dòng Chúa Cứu Thế và quý cha khách.

Người Giồng Trôm