Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân lũ lụt tại Mexico

ĐTC Phanxicô cầu nguyện cho các nạn nhân của lũ lụt ở Mexico cũng như cho những người nạn nhân bị giam giữ một cách bất công ở khắp nơi trên thế giới.

(Tin Vatican - Francesca Merlo)

Hôm Chứa nhật 19/9/2021, trong giời kinh “Truyền Tin” Đức Thánh Cha đã qui hướng các ý chỉ cầu nguyện tới các nạn nhân của trận lũ lụt đã gây tổn thất và tử vong cho 17 người ở Bang Hidalgo Mexico.

Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện cho những bệnh nhân ở Bệnh viện Tula, và "với những người thân yêu của họ".

Lượng mưa lớn vào ngày 7 tháng 9 đã khiến sông Tula và sông Rosas ở thành phố Tula ở bang Hidalgo bị vỡ đê.

Nước lũ càn quét các đường phố và nhà cửa, bao gồm cả bệnh viện tại Mexico. Mưa lũ làm mất điện trong khu vực bao gồm cả những bệnh viện nơi đang chăm sóc cho các bệnh nhân COVID-19 và làm 17 người bị tử vong.

Cầu nguyện cho những người bị lưu đầy

Đức Thánh Cha sau đó cũng cầu nguyện cho "những người bị giam giữ cách bất công ở mọi nơi". ĐTC cho hay rất nhiều trường hợp, khác nhau và phức tạp, nhưng ĐTC “hy vọng những người này được xét xử và có thể sớm được trở về nhà của họ".