Thành Kính Phân Ưu

Chúng tôi vừa được tin buồnBà Cố Maria Phạm thị Chín

thân mẫu Đức Tân TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

trên đường từ Long Xuyên lên Saigòn đi Hà Nội

để tham dự Lễ Nhận Chức Tân Tổng giám mục Hà Nội

đã đột nhiên tạ thế lúc 6:45 chiều ngày 12.03.2005 tại Saigòn

Hưởng thọ 92 tuổi.

Thánh Lễ An Táng cho Bà Cố Maria sẽ được cử hành vào

sáng thứ Tư ngày 16.3.2005 tại Nhà Thờ Kênh Ba, Long Xuyên.

Toàn thể Linh mục, Nam Nữ Tu sĩ, Giáo dân và các Cộng tác viên

của VietCatholic Network xin thành kính phân ưu cùng Đức TGM Giuse,

gia quyến và thân nhân họ hàng bà Cố Maria.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân lành an ủi và gìn giữ Đức Tân Tổng Giám Mục

và sớm đưa linh hồn Bà Cố Maria về Thiên Đàng hưởng hạnh phúc Nước Trời.


Lm Gioan Trần Công Nghị

và Toàn Ban VietCatholic