Trong bài phát biểu ngắn gọn hôm thứ Hai 21/ 5 vừa qua trước các Hồng y ở Roma, Đức

Thánh Cha nói về trân chiến của Giáo Hội trong chuyến hành trình xuyên suốt mọi thời đại. “Dân quân” Giáo Hội, khi Ngài đồng ý quan điểm - như là, tranh đấu cho những gì là thiện và chống lại sự độc ác mà vào một lúc nào đó có thể thấy được sự thống trị và bạo lực, trong lúc vào thời điểm khác tinh vi không thể thấy được ẩn dưới vẻ bề ngoài nhân từ. Vận dụng trải nghiệm từ Thánh Augustine, Đức Thánh Cha đã mô tả chiều kích nội tại của trận chiến này như sự lựa chọn giữa hai loại tình yêu: một loại dẫn dắt con người quên đi Thiên Chúa, một loại dẫn dắt con người đến tự quên mình.

Thánh Ignatius Loyola, trong một đoạn trích quan trọng từ “Những Thực hành Tâm linh,” đã kể cho chúng ta nghe một điều tương tự: chúng phải chọn lựa để đứng hoặc sau lá cờ của tội ác hoặc đứng sau lá cờ của Chúa Giê-su. Dước lá cờ của sự độc ác, chúng ta phải gia nhập đội quân trong việc tìm kiếm của cải, khoa trương khoác lác, tự phụ, và tất cả những gì mà chúng ta thường thấy ở người khác. Đứng sau lá cờ của Chúa Giê-su, chúng ta được ủy thác trước một tình yêu dành cho sự khó nghèo – cả hai tinh thần lẫn vật chất – sự sỉ nhục, khiêm nhường, và tất cả mọi đức hạnh. Đó là hết thảy tinh tuyền, không phải sao? Rằng phải chăng đây là tình trạng của những biến cố hiện thời?

Thánh Ignatius nói rằng, một mặt chúng ta bị lôi cuốn trước những tâm địa dối trá lọc lừa, những người mà hứa mang đến hạnh phúc, nhưng thực sự họ gài những cạm bẫy dọc theo con đường và biến chúng ta thành nô lệ. Mặt khác – cái thiện, chúng ta được mời gọi để trở thành “tôi tớ và bạn hữu” của Chúa Giê-su, những chủ nhân của sự nhận thức tinh tế tinh thần và sống theo Phúc Âm. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến “những người bạn tốt,”những người mà đi kèm theo chúng ta và giúp đỡ chúng ta nghỉ ngơi trong Chúa Trời khi lâm trận. chúng ta cùng nhau hỏi xin món quà của sự tinh tường từ Chúa Thánh Thần, món quà của cảm thông và của sức mạnh, ngay cả trong “những đêm đen tối,” của đời sống chúng ta, để tình trạng lung túng của Babel, điều mà đóng vai giả tạo một sự đe dọa luôn hiện diện trước xã hội và Giáo Hội. Chúng ta tiếp tục hướng về cuộc đối thoại và sự chia sẻ của Lễ Hiện Xuống.