NGÀI là gương mẫu cho đời
LÀ đường dẫn tới Quê Trời đẹp xinh
VỊ Thánh xây dựng hòa bình
THÁNH nhân gương mẫu cho mình noi theo
HÒA mình cùng những người nghèo
BÌNH an luôn mãi rắc gieo thế trần

CẢ đời Ngài rất ân cần
ĐỜI Ngài gieo khắp, bước chân Hoà Bình
XÂY bao nhiêu tỷ đẹp xinh
DỰNG nên bao nối kết tình thiết tha
ĐẸP thay chung một mái nhà
XINH hơn tất cả, trẻ, già kính yêu
THẾ nhân kính nhớ Ngài nhiều
TRẦN gian mừng kính, Thiên Triều hân hoan

GIÁO hoàng vượt thắng gian nan
HOÀNG Triều Giáo Hội Ngài ban rất nhiều
CỦA "Lòng Thương Xót Chúa" yêu
NHỮNG "Năm Sự Sáng" diễm kiều "Phúc Âm"
HỒNG lên nét ẩn hương trầm
ÂN thiêng Linh Thánh từ tâm tỏa ngời

NGÀI yêu thương hết mọi người
LÀ bạn tuổi trẻ, muôn đời bên ta
ĐẤNG can đảm của tuổi già
THÁNH là gương sáng để ta theo Ngài
TOÀN Gia Gioan Paul II
DÂN yêu thương kính mãi hoài trong tâm
KÍNH dâng tâm ý hương trầm
MỪNG ngày phong Thánh từ tâm kính chào.