Denver, Colorado, Mỹ - ĐTC Gioan Phaolô II đã xem các vụ khủng bố ngày 11-9-2001, không chỉ là cuộc tấn công vào nước Mỹ, nhưng "là tấn công toàn thể nhân loại”, theo ông James R. Nicholson, cựu đại sứ Mỹ tại Vatican.

"Chúng ta phải ngăn chặn những kẻ giết người nhân danh Thiên Chúa," ĐTC Gioan Phaolô II đã nói như thế với ông Nicholson, hai ngày sau khi các cuộc tấn công diễn ra, - Đại sứ kể lại trong một bài viết cho hãng tin Catholic News Agency (CNA).

Ông Nicholson kể lại phản ứng của ĐTC Gioan Phaolô II về các cuộc tấn công khủng bố, và cách thức hai vị đã cùng cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ.

Ông cũng nói rằng những lời của ĐTC Gioan Phaolô II là "vô giá" cho nước Mỹ, trong việc qui tụ một liên minh để đáp trả với các kẻ khủng bố có trụ sở tại Afghanistan.

Ông Nicholson nói, mặc dù ĐTC Gioan Phaolô II "trước tiên và trước hết là một con người hòa bình", Ngài cũng hiểu học thuyết chiến tranh chính đáng và trách nhiệm của các nhà lãnh đạo, để bảo vệ những người vô tội khỏi lực lượng sự dữ.

Cựu Đại sứ cũng ghi nhận "cảm thức ngoại thường" của Đức Cố Giáo Hoàng về toàn cầu hóa, sự phức tạp của con người và các nền văn hóa, và kiến thức của Ngài về những điều mà các nhà ý thức hệ có thể làm, cho sự tự do và phẩm giá của người dân vô tội. (CNA 9-9-2011)