Đức Tổng Giám Mục José H. Gomez

Dưới đây là bản dịch bài của ĐTGM José H. Gomez, được đăng trên báo The Tidings của TGP Los Angeles ngày 10 tháng 2 năm 2012. Trong bài này ĐTGM đã phân tích những vấn đề tế nhị nằm sâu dưới bề mặt của Sắc Lệnh Ngừa Thai của chính quyền Ôbama. Ngài nhấn mạnh: “Những vấn đề đang gặp nguy cơ vượt quá vấn đề luân lý về ngừa thai rất xa. Sắc lệnh bắt buộc của chính phủ này đe dọa căn tính cơ bản của xã hội chúng ta và tạo ra một nguy cơ cho quyền quyền tự do của mọi người Mỹ.”

Sắc lệnh mới của chính phủ liên bang bắt buộc các cơ quan từ thiện, các trường học, đại học và bệnh viện Công Giáo phải cung cấp cho nhân viên bảo hiểm sức khỏe bao gồm ngừa thai, triệt sản và các thuốc gây phá thai, có lẽ đả trở thành vấn đề tranh cãi nhiều nhất của thời đại của chúng ta.

Tôi đã rất hứng khởi vì phản ứng hợp nhất từ cộng đồng Công Giáo của chúng ta. Các Giám Mục của hầu hết các giáo phận trong nước đã lên tiếng. Và các cơ sở Công Giáo lớn nhất của chúng ta cũng thế. Nhiều cá nhân Công Giáo thuộc mọi quan điểm chính trị - đã hợp nhất trong việc chống lại [sắc lệnh này].

Những nhóm tôn giáo khác và nhiều người Mỹ khác cũng đã tham gia cuộc chống đối – đương nhiên bởi vì lệnh buộc mới này ảnh hưởng đến mọi chủ nhân ở nước Mỹ.

Khi cuộc tranh luận này tiếp tục, điều quan trọng là phải nhớ rằng Hội Thánh Công Giáo đã không chọn cuộc xung đột này.

Hội Thánh muốn là đối tác với những người lân cận và và chính phủ của chúng ta trong việc xây dựng một xã hội công bình và hòa bình hơn -- một xã hội xứng đáng hơn với phẩm giá con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Sứ mệnh của Hội Thánh trong xã hội của chúng ta là giáo huấn, chữa lành và chăm sóc cho tha nhân; để cầu nguyện và dẫn đưa tha nhân đến cùng Thiên Chúa.

Quyền tự do để thực thi sứ vụ của chúng ta bị đe dọa hoàn toàn bởi lệnh buộc mới này. Nhưng chúng ta không chỉ bảo vệ quyền lợi tôn giáo của mình. Như tôi đã nói, những vấn đề đang gặp nguy cơ vượt quá vấn đề luân lý về ngừa thai rất xa. Sắc lệnh bắt buộc của chính phủ này đe dọa căn tính cơ bản của xã hội chúng ta và tạo ra một nguy cơ cho quyền quyền tự do của mọi người Mỹ.

Nước Mỹ được thành lập như một xã hội đa dạng với nhiều tầng lớp tổ chức và nghành khác nhau.

Các nhà sáng lập Nước Mỹ đã hiểu rằng cuộc sống con người vượt trên chính trị hoặc kinh tế. Họ đã tạo ra một cấu trúc chính phủ và một hệ thống kinh tế có mục đích cổ võ tự do cá nhân. Họ cũng đã tạo ra một không gian tự do trong đó một "xã hội dân sự" phong phú có thể phát triển -- tất cả các loại giáo hội và tôn giáo độc lập, các nhóm láng giềng, các câu lạc bộ, các tổ chức thiện nguyện, các công đoàn, các liên đoàn, các cơ quan từ thiện, các tổ chức và nhiều hơn nữa.

Trong cái nhìn của các nhà lập quốc về xã hội dân sự, các giáo hội và các cơ quan tôn giáo giữ một địa vị đặc biệt. Họ đã tin rằng tôn giáo là điều thiết yếu để nền dân chủ được phát triển mạnh mẽ bởi vì tôn giáo dẫn truyền những giá trị và đức tính con người cần phải có để điều khiền chính mình.

Đó là lý do tại sao Tu Chính Thứ Nhất bảo vệ các giáo hội cùng cá nhân khỏi bị chính phủ can thiệp vào những gì họ tin, và họ phải bày tỏ và sống những niềm tin ấy thế nào. Đó là lý do tại sao chính phủ đã luôn luôn cảm thấy thoải mái trong việc tài trợ các tổ chức từ thiện và các tác vụ của Hội Thánh, là những tổ chức phục vụ công ích của tất cả người Mỹ.

Những gì đang xảy ra trong các thập niên gần đây là chính quyền ở tất cả các cấp đã cố gắng ảnh hưởng nhiều hơn vào hầu hết mọi lãnh vực của đời sống người Mỹ.

Trong tiến trình này, các cơ quan phi chính phủ đang bị đẩy ra khỏi đời sống công cộng của chúng ta. Xã hội dân sự được thu hẹp lại và ảnh hưởng của các hiệp hội dân sự trong cuộc sống của chúng ta càng ngày càng yếu đi. Các quyền và tự do của các giáo hội đang ngày càng bị hạn chế bởi lệnh của tòa án và chính sách của chính phủ. Giờ đây tự do tôn giáo bị giảm xuống thành tự do cầu nguyện và đi nhà thờ.

Và còn hơn nữa, các cơ quan của Hội Thánh đang bị coi như là những cánh tay của chính phủ. Càng ngày, người ta càng mong muốn rằng các cơ quan này phục vụ và làm theo chương trình và các ưu tiên của chính phủ.

Không có điều nào trong đó tốt cho nền dân chủ hoặc tự do cá nhân của chúng ta.

Các nhà lập quốc Hoa Kỳ đã biết rằng một xã hội dân sự mạnh mẽ và những cộng đồng đức tin phát triển mạnh là sự bảo vệ sau cùng tốt nhất của chúng ta chống chế độ chuyên chế -- chống lại việc chính quyền trở thành quá lớn, nắm tất cả quyền bính và kiểm soát mọi sự trong đời sống chúng ta.

Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng sắc lệnh mới này đã gây phản ứng mạnh mẽ như vậy -- không chỉ với người Công Giáo và các tín hữu khác, nhưng còn với hàng triệu công dân đồng bào của chúng ta.

Người dân ý thức rằng nếu Chính quyền phủ nhận quyền tự do cơ bản của chúng ta là quyền giữ niềm tin tôn giáo và định đoạt cuộc đời mình theo những niềm tin này, thì không còn tự do thực sự nữa cho bất cứ ai.

Sắc lệnh mới này đưa chúng ta đến gần với điều ĐTC Bênêdictô XVI đã cảnh báo trong thông điệp thứ nhất của ngài, Deus Caritas Est (“Thiên Chúa là Tình Yêu"): "Một nhà nước cung cấp tất cả mọi thứ, thu tất cả mọi thứ vào nó ... là một nhà nước quy định và kiểm soát tất cả mọi sự.”

Khi tôi viết lần thứ nhất về sắc lệnh mới này cách đây hai tuần, tôi đã nói đây là một thời điểm để người Công Giáo hành động và lên tiếng. Đây vẫn còn là thời điểm.

Chúng ta cần phải bảo vệ các quyền của chúng ta như những người Công Giáo. Không chỉ cầu nguyện và thờ phượng. Nhưng cũng có khả năng để diễn tả đức tin của mình qua các cơ quan Công Giáo của chúng ta và đóng góp của riêng của mình vào các quyết định có ảnh hưởng đến công ích cùng tương lai của xã hội chúng ta.

Chúng ta cũng cần giúp các nhà lãnh đạo chính trị hiểu những gì đang gặp nguy cơ trong cuộc tranh luận này. Các Giám Mục anh em của tôi và tôi trong Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ đang hỗ trợ các dự luật có thể hủy bỏ chính sách bất công này. Để biết thêm tin tức và hành động, hãy truy cập trang web của các Giám Mục Hoa Kỳ: http://www.usccb.org/issues-and-action/religious-liberty/conscience-protection/index.cfm.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau tuần này. Và hãy xin Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng của Nước Hoa Kỳ, cầu bầu cho đất nước chúng ta.