Giám chức Phụng vụ ủng hộ đưa lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô vào Thứ Năm như xưa

Ngài ước muốn rằng các Kitô hữu tuyên xưng sự hiện diện của Chúa Kitô

VATICAN - Tổng Trưởng Thánh Bộ Phụng Tự và Bí Tích, Đức Hồng y Antonio Cañizares Llovera, nói Ngài nghĩ rằng ngày lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô nên được trả lại vào ngày Thứ Năm theo truyền thống trước đây, để làm nổi bật sự liên kết tốt hơn với ngày Thứ Năm Tuần Thánh, và chứng tỏ rằng Chúa Kitô là trung tâm của mọi sự.

Đức Hồng Y Antonio Cañizares Llovera nói với Đài phát thanh Vatican về ngày lễ này, được mừng ở nhiều quốc gia vào Chủ nhật vừa qua, nhưng theo truyền thống được kỷ niệm vào ngày Thứ năm trước đó, như vẫn còn mừng ở Roma.

Ngài nói: “Tôi nghĩ rằng tôn vinh lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô vào ngày riêng, tách hẳn khỏi ngày chủ nhật, sẽ là một thực tế rất vui mừng và đầy hy vọng, vốn muốn nói với mọi người trong ngày giữa tuần rằng Chúa Kitô là thực sự trung tâm của mọi sự".

Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô được xem là ngày lễ buộc, ở những nơi mừng lễ vào ngày Thứ năm, như tại Mexico.

Ở những nước mà lễ đã được dời qua Chủ nhật sau, lễ được kết hợp với các Thánh Lễ cuối tuần bình thường.

Sáng hơn mặt trời

Đức Hồng Y Canizares đề nghị rằng nếu lễ được mừng long trọng vào ngày chủ nhật, thời gian sẽ không còn xa cách khi "lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô sẽ được mừng lại vào ngày thứ năm, như đã được mừng trong lịch sử, vốn gợi lại một cách nào đó ngày Thứ Năm Tuần Thánh”.

Đức Hồng y người Tây Ban Nha 65 tuổi cũng nhắc đến một câu ngạn ngữ phản ánh truyền thống phổ biến ở Tây Ban Nha về mừng lễ Thánh Thể: "Có ba ngày thứ năm trong mỗi năm tỏa sáng hơn mặt trời: Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, Thứ Năm Tuần Thánh và thứ Năm Chúa lên Trời”.

Hiện nay trong đa số các thành phố Tây Ban Nha, lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô được cử hành vào ngày Chủ nhật; thứ năm trước đó là một ngày làm việc.

Tuy nhiên, một số giáo hội địa phương, chẳng hạn như Toledo, Seville và Granada cử hành lễ này vào ngày thứ năm.

Vị cựu Tổng giám mục tổng giáo phận Toledo và Giáo chủ của Tây Ban Nha, nói: “Ước muốn riêng của tôi là trong một thời gian dài chúng ta đưa lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô trở lại vào Thứ năm".

Đối với Đức Hồng y, ngày lễ này có nghĩa là "nhận biết rằng Thiên Chúa đang ở đây". Việc rước kiệu Mình Thánh Chúa qua các đường phố là một lời mời gọi thờ lạy Chúa, một việc người ta tuyên xưng đức tin công khai và sự nhìn nhận rằng đi "với Chúa là điều thực sự quan trọng cho việc đổi mới và biến đổi xã hội".

Hồng y nhắc lại: “Lễ này là một lễ tràn đầy niềm vui, Đđặc biệt là tại Tây Ban Nha". Ngài hy vọng rằng tất cả các Kitô hữu sẽ tuyên xưng "rằng Chúa Kitô hiện diện trong phép Thánh Thể, Chúa Kitô ở với chúng ta." (Zenit 28-6-2011)

Phạm Kim An