CÁO PHÓ
Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử nạn và Phục sinh
Toà Giám Mục Ban Mê Thuột vô cùng thương tiếc kính báo:


Đức Cha Giuse NGUYỄN TÍCH ĐỨC
Nguyên Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 07 giờ 45, thứ hai ngày 23 tháng 05 năm 2011 (nhằm ngày 21 tháng 04 Tân Mão) tại Sài Gòn
Hưởng thọ 73 tuổi, 44 năm Linh mục (1967 – 2011), 11 năm Giám mục (2000 – 2011).

Nghi thức tẩm liệm: 19g00, thứ hai ngày 23 tháng 05 năm 2011, tại Sài Gòn.
Lễ viếng: từ 08g00 đến 20g00, ngày 24 và ngày 25 tháng 05 năm 2011
Tại Nhà nguyện Tòa Giám mục Ban Mê Thuột.
Thánh lễ an táng: 08g00, thứ năm ngày 26 tháng 05 năm 2011
Tại Nhà nguyện Tòa Giám mục Ban Mê Thuột
Do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự.
An táng trong Khuôn viên Tòa Giám mục Ban Mê Thuột.
Xin hiệp ý cầu nguyện cho Đức Cha cố Giuse.

N.B: - Xin miễn vòng hoa và trướng
- Xin quý Cha Giáo phận Ban Mê Thuột dâng 3 Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cha cố Giuse.

Tiểu sử Đức Cha cố Giuse Nguyễn Tích Đức

Sinh ngày 22.02.1938, tại Giáo xứ Bút Đông, Hà Nội
Thuộc xã Trác Bút, huyện Duy Tiên, Hà Nam
1948 – 1950: Học Tiểu Chủng Viện Hoàng Nguyên, Hà Nội
1951 – 1958: Học Tiểu Chủng Viện Piô XII (tại Hà Nội và Sài Gòn)
1958 – 1968: Học Giáo Hoàng Học Viện Piô X (Đà Lạt)
Thụ phong Linh mục: 21.12.1967, tại Sài Gòn, do ĐGM Phêrô Nguyễn Huy Mai
Tấn phong Giám mục: 17.06.1997, tại Ban Mê Thuột, do ĐGM Giuse Trịnh Chính Trực.
Đã phục vụ:
1968 – 1986: Giáo sư Tiểu Chủng Viện Lê Bảo Tịnh - Ban Mê Thuột
1986 – 1997: Quản xứ Hưng Đạo (Ban Mê Thuột)
1997 – 2001: Giám mục phó Giáo phận Ban Mê Thuột
2001 – 2006: Giám mục Chính toà Giáo phận Ban Mê Thuột
Từ năm 2006: Hưu tại Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột.
Được Chúa gọi về lúc 07g45, ngày 23 tháng 05 năm 2011
(Nhằm ngày 21 tháng 04 Tân Mão)


Văn Phòng Toà Giám Mục Ban Mê Thuột kính báo