Bổn Mạng Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh TGP Sydney.

Sáng Chúa Nhật 15/05/2011 các anh chị em ca viên thuộc các Giáo đoàn Cabramatta, Fairfield, George Hall, Lakemba, Marrickville, Miller. Mt. Pritchard, Revesby và Ca đoàn Monica đã đến nhà thờ St. Therese Giáo Đoàn Miller tham dự Lễ mừng kính Thánh Tử Đạo Phaolô Lê Bảo Tịnh là Quan Thầy của Liên Ca Đoàn.

Xem hình liên ca đoàn Lê Bảo Tịnh

Cha Paul Văn Chi Tuyên úy Đặc Trách Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh TGP Sydney ngỏ lời chúc mừng các anh chị em trong Liên Ca Đoàn và Cha giới thiệu hôm nay mừng kính Lễ Thánh Tử Đạo Lê Bảo Tịnh gồm có quý Cha Đặng Đình Nên, Cha Mai Đào Hiền, Cha Dương Thanh Liêm, Cha Nguyễn Thái Hoạch, Cha Vũ Minh Nguyên (tiểu bang Melboune) và Cha Đỗ Huy Nhật Quỳnh (tiểu bang Tây Úc) cùng đồng tế hiệp dâng Thánh lễ.

Trong bài giảng Cha Nhật Quỳnh nói về gương của Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, một tấm gương bất khuất, đã tận hiện cho Chúa thì không có bất cứ áp lực nào lay chuyển bắt Ngài bỏ Đạo được. Sau cùng Ngài vui vẻ chấp nhận cái chết để làm chứng nhân cho Đức KiTô và gieo hạt giống Đức Tin cho thế hệ mai sau. Và hôm nay cũng là ngày Lễ Chúa Chiên Lành, đặc biệt Giáo Hội mời gọi mọi người hãy cầu nguyện cho Ơn Gọi của các Linh Mục và Tu Sĩ Nam Nữ để đem Tin Mừng của Chúa đến cho tất cả mọi người.

Trước khi kết thúc Thánh lễ. Ông Nguyễn Văn Đáng Trưởng Ban Mục Vụ Giáo Đoàn Đức Mẹ Fatima Miller thau mặt Giáo Đoàn ngỏ lời chúc mừng Bổn Mạng Liên Ca Đoàn và đồng thời cũng chúc mừng Sinh Nhật của Cha Paul Văn Chi Tuyên úy Đặc Trách Giáo Đoàn Miller. Kế tiếp ông Giang Hoan Chủ tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney ngỏ lời chúc mừng Bổn Mạng Liên Ca Đoàn và ông khen ngợi Liên Ca Đoàn đã đóng góp giúp ích cho Cộng Đồng rất nhiều trong lãnh vực Thánh ca. Đặc biệt là ngày Đại Lễ Sắc Tộc vừa qua, Liên Ca Đoàn đã đóng góp trong phần phụng vụ Thánh ca tại nhà thờ Chính Tòa Sydney. Sau cùng anh Hoàng Minh Hùng Liên Ca Đoàn Trưởng ngỏ lời cám ơn quý Cha, quý Quan Khách , quý Ban Mục Vụ Giáo Đoàn Miller và tất cả mọi người đã đến tham dự Thánh lễ mừng kính Bổn Mang của Liên Ca Đoàn.

Thánh lễ kết thúc mọi người cùng ở lại qua bên hội trường của nhà thờ tham dực tiệc liên hoan mừng Bổn Mạng và thưởng lãm văn nghệ do các Ca đoàn trình diễn. Cha Dương Thanh Liêm cũng đóng góp phần văn nghệ giúp vui cho thêm đặc sắc và hào hứng.

Diệp Hải Dung