Trân trọng báo tin:

Bà Ngô Đình Nhu
Nhũ danh Maria Trần Lệ Xuân
1924-2011

Bà Ngô Đình Nhu nhủ danh Trần Lệ Xuân đã về nước Chúa vào hồi hai giờ sáng lễ Phục Sinh,
Chúa nhật 24 tháng 4 năm 2011 tại một bệnh viện ở thủ đô La Mã của nước Ý.

Bà Ngô Đình Nhu đã trút hơi thở cuối cùng thanh thản và an bình với tất cả các con
và cháu nội ngoại quây quần bên giường bệnh. Bà đã nhận lãnh các phép bí tích cuối cùng
với tràn đầy ân sủng của Chúa Phục Sinh.
Bây giờ Bà đã “đoàn tụ” với Ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu
và cô trưởng nữ Ngô Đình Lệ Thuỷ mà bà hết lòng yêu thương quí mến.

Xin quý vị độc giả dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Maria an vui trên Thiên Quốc.

Trân trọng báo tin,