Chúa Nhật Thứ 8 Mùa Thường Niên, Năm A


Chúa cho con có tự do

Dẫu trong thân phận bụi tro làm người

Đôi đàng chỉ chọn một thôi

Hoặc là Thiên Chúa; Hoặc đời phù vân

Không ai có thể một lần

Làm tôi hai chủ, lần khân ởm ờĐồng tiền tự nó ngu ngơ

Ai đem lên đặt bệ thờ mà chi!

Dùng tiền mở lối từ bi

Mà mua bằng hữu chờ khi về nguồn

Đồng tiền: ông chủ bất lương

Nhưng là đầy tớ đảm đương việc lànhMột đời con sống tín thành

Như con chim sẽ yên lành cậy trông

Ở trong tình Chúa quan phòng

Con như hoa rực hương nồng sắc xinh

Sớm chiều tiếng kệ câu kinh

Ngày ngày chung thủy mối tình thiên thuQuẳng đi mọi gánh lo âu

Đặt niềm phó thác khiêm nhu trong Người

Tiên vàn tìm kiếm Nước Trời

Quan phòng Chúa đổ trùng khơi ơn lành

Con xin một dạ trung thành

Chọn đường công chính, thi hành ý Cha

22-2-2011