Nhân đọc bài viết của GS Phạm Cao Dương nói về bài thơ của tên Hồ Chí Minh cao ngạo khoe khoang trước đền thờ đức Trần Hưng Đạo, đại anh hùng dân tộc, vĩ nhân thời đại. Những người có lòng tự ái dân tộc không khỏi bực mình, nên người viết mạo muội đáp lại hồ tặc và cảnh báo bọn việt cộng ‘hèn với giặc, ác với dân’.

*Bài xướng của Hồ tặc :

Suy ra tôi bác cũng anh hùng, Sau trước cùng chung giữ núi sông. Bác đuổi giặc Nguyên thanh kiếm bạc,
Tôi xua giặc Pháp ngọn cờ hồng.
Bác đưa dân tộc qua nô lệ,
Tôi dẫn năm châu đến đại đồng.
Bác có khôn thiêng cười một tiếng,
Giùm tôi kháng chiến sớm thành công.


*Bài họa của Đinh Quân :

Suy ra mi ta ai anh hùng,
Sau trước ai gìn giữ núi sông.
Mi theo Nga cộng làm đầy tớ,
Ta đuổi Tàu phù lấn biển đông.
Mi đưa dân tộc vào nô lệ,
Ta giữ giang sơn giống Lạc Hồng.
Mi có khôn thiêng đội mồ dậy,
Bảo bọn việt cộng chớ theo ông.


+Ghi chú: Chỉ có bọn côn đồ bán nước việt cộng mới xưng hồ tặc ‘ bác với cháu’.
Còn những người yêu quốc gia dân tộc gọi hắn là ‘ mi với ta ‘.