VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 tha thiết kêu gọi toàn thể Giáo Hội động viên cầu nguyện và đẩy mạnh việc mục vụ ơn gọi LM và đời sống thánh hiến.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong Sứ điệp công bố hôm 10-2-2011, nhân Ngày Thế giới lần thứ 48 cầu cho ơn gọi sẽ được cử hành vào chúa nhật 15-5 tới đây với chủ đề ”Đề nghị ơn gọi trong Giáo Hội địa phương”.

Trong sứ điệp, ĐTC giải thích rằng ”Đề nghị ơn gọi trong Giáo Hội địa phương” có nghĩa là dùng một nền mục vụ ơn gọi ân cần và thích hợp để chỉ dẫn con đường theo Chúa Kitô với tất cả những cố gắng và đòi hỏi đi kèm. Con đường này có ý nghĩa phong phú và có thể bao trùm trọn cuộc sống”.

ĐTC nhấn mạnh rằng: ”Mỗi Giáo Hội địa phương ngày càng phải nhạy cảm và quan tâm hơn đến việc mục vụ ơn gọi, giáo dục ở các cấp độ, gia đình, giáo xứ, hội đoàn, nhất là những người trẻ nam nữ, - như Chúa Giêsu đã làm với các môn đệ - để họ làm cho tình bạn chân thành và yêu thương của họ với Chúa được tăng trưởng, được vun trồng trong kinh nguyện bản thân và phụng vụ, học cách chăm chú lắng nghe Lời Chúa một cách hiệu quả, ngày càng làm quen với Kinh Thánh; cần giúp họ hiểu rằng việc sống theo thánh ý Chúa không hề hủy hoại và không phá hủy con người, nhưng giúp con người khám phá và theo đuổi sự thật sâu xa nhất về bản thân; sống tinh thần nhưng không và huynh đệ trong quan hệ với tha nhân, vì chỉ khi nào chúng ta cởi mở đối với tình yêu Thiên Chúa thì mới tìm được niềm vui đích thực và hoàn toàn làm cho những khát vọng của mình được mãn nguyện”.

Trong Sứ điệp, ĐTC cũng gửi những lời nhắn nhủ đến mọi thành phần Dân Chúa. Với các GM, ngài khuyên các vị đặc biệt quan tâm chọn những người hoạt động cho Trung Tâm ơn gọi của giáo phận, là phương tiện quí giá để cổ võ và tổ chức viện mục vụ ơn gọi, cũng như cổ võ việc cầu nguyên để nâng đỡ việc mục vụ ơn gọi và bảo đảm hiệu năng của công tác này”.

ĐTC không quên nhắc nhở các GM thuộc những giáo phận dồi dào ơn gọi hãy chia sẻ với những giáo phận khan hiếm. Thái độ sẵn sàng này là một phúc lành cho chính cộng đoàn giáo phận của các GM ấy và là một chứng tá đối với các tín hữu về sứ vụ tư tế, quảng đại cởi mở đối với các nhu cầu của toàn thể Giáo Hội”.

Với các LM, ĐTC khích lệ các vị hãy làm chứng tá về sự hiệp thông với Đức GM và các anh em LM khác, tạo nên một môi trường thuận lợi sinh động giúp nảy sinh các ơn gọi LM.

Sau cùng, ĐTC khuyến khích các gia đình hãy giúp con cái quảng đại đón nhận ơn gọi LM và đời sống thánh hiến. Ngài kêu gọi các giáo lý viên, cũng như các linh hoạt viên của các hội đoàn Công Giáo và phong trào Giáo Hội hãy giúp người trẻ khám phá ra ơn gọi của Chúa và hăng hái bước theo ơn gọi ấy”. (SD 10-2-2011)