Hồng ân thánh hiến hội dòng chị em bác ái Thánh nữ Jeanne - Antide Thouret

Sáng ngày 10/08/2010 tại nhà thờ giáo họ Đông Yên - Giáo xứ Yên Đại Gp Vinh. Hội dòng chị em bác ái Thánh nữ Jeanne - Antide Thourret đã tổ chức thánh lễ lãnh nhận tu phục, tiếp nhận tập sinh vào tập viện và tuyên khấn lần đầu cho các nữ tu sĩ trong hội dòng. Thánh lễ do ĐGM Phaolô Cao Đình Thuyên chủ tế cùng hơn 40 linh mục trong và ngoài Gp Vinh đồng tế.

Xem hình thánh lễ

Trong thánh lễ hội dòng tiếp nhận thêm sáu tập sinh vào tập viện và chín chị em tũ sĩ của hội dòng được lãnh nhận tu phục và tuyên khấn lần đầu.

Thông tin về đấng sáng lập dòng:

Thánh nữ Sainte Jeanne - Antide Thouret sinh vào thánh 11 năm 1765 tại Sancy, giáo phận Besancon nước Pháp. Con của một người thợ thuộc da, mẹ mất sơm khi Jeanne được 11 tuổi, cô phải giúp cha lo mọi việc trong gia đình và nuôi dạy các em nhỏ. Năm 1787. Jeanne vào giúp việc trong nhà thương Langres lúc lên 22 tuổi, tháng 10 năm 1788. Người vào dòng nữ Bác ái của Thánh Vincent và Thánh Louise de Marillac.

Đang ở nhà tập thì dòng bị cách mạng giải tán, chị em bị đuổi khỏi tu viện, một tên lính cách mạng dùng báng súng xua chị qua vách tường và làm chị gãy một xương sườn, phải mất rất nhiều tháng mới phụ hồi. Chị đi bộ về nhà quê tại Sancy, năm 1793 tiếp tục các công việc bác ái, giúp các linh mục chống đối cách mạng. Rồi qua Thụy sĩ năm 1799, chị trở về Besancon mở một trường dạy học cho nữ sinh và một trạm phát thuốc. Dần hồi công cuộc lớn mạnh, chị đứng đầu một dòng tu giúp người nghèo. Chị được bà thân mẫu của Nã Phá Luân mời qua Ý điều hành một nhà thương lớn, nay là bệnh viện Regina Caelis ở Naples chị ở đây 8 năm, khuyết trương dòng tại Ý.

Trở về lại Pháp, Đức TGM Besancon không muốn cho chị trông coi trông việc của Dòng thuộc quyền địa phận, không cho chị gặp các nữ tu. Mẹ Thouret đau khổ nhưng nhẫn nại chịu đựng. Ba năm sau cùng Mẹ giúp cho các nhà Dòng ở Ý và qua đời tại Naples năm 1828. Tu hội của mẹ ngày càng phát triển tại Pháp, Thụy sĩ và Ý với 126 nhà và hiến pháp của tu hội được tòa thánh công nhận năm 1819. Sư mạng của nữ thánh là thiết lập lại trong giáo hội Pháp, sau cuộc cách mạng, công việc bác ái trước đây do các nữ tu bác ai đảm nhiệm.

Mẹ được Đức Thánh Cha Pius XI tôn phong hiến thánh năm 1934.