Santiago, Chilê. 9 tháng 7, 2010/10:30 pm (CNA). - Khoảng 30 người làm công tác mục vụ từ các giáo phận đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất năm 2010 tại Chilê và những người làm công tác cứu trợ từ tổ chức bác ái Caritas Công Giáo đã nhóm họp tại Santiago trong tuần này để thảo luận về những nỗ lực tiếp theo nhằm tái thiết lại đất nước.

Trong suốt hai ngày hội nghị tại Santiago, các nhóm khác nhau của các giáo phận đã và đang phản ứng lại với thảm kịch xảy ra vào tháng hai trước đã gặp gỡ với các nhân viên từ Caritas

Lorenzo Figueroa, giám đốc của Bộ Xã Hội Caritas nói "Trong nền văn hóa của chúng tôi, sự đánh giá có một ý nghĩa tiêu cực. Nhưng chúng tôi nên nhìn lại nó như là một cơ hội để học hỏi và thái độ của chúng ta nên là một điều đóng góp cho sự phát triển,"

Trong suốt ngày đầu tiên, các nhóm đã gặp gỡ Pablo Allard của Bộ Phát Triển Nhà Ở Và Đô Thị, người đang chịu trách nhiệm công việc tái thiết, và đã thảo luận làm thế nào để phân phát tiền trợ cấp cho những ai không có chứng minh về nhà ở và tài sản của họ.

Hector Hanashiro thuộc Caritas Peru, người đã và đang giúp đõ các nhóm tại Chilê, cũng đã bình luận về cảnh ngộ khốn khổ của người nghèo, nói "Các thảm họa tự nhiên đóng góp một vòng tròn khắc nghiệt của sự đói nghèo, bởi vì người nghèo thì dễ bị tổn thương trước các rủi ro và không có phương tiện để ngăn chặn chúng. Nhà của họ một cách chung chung được xây dựng trong các khu vực kém an toàn nhất"