Các giám mục Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha thúc dục việc truyền giáo trên mạng trực tuyến

(Madrid, Tây Ban Nha. 01/07/2010 - CNA) - Ủy Ban Truyền Thông của các Giám Mục Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã kết thúc buổi họp tại Malaga trong tuần này đã đồng ý với nhau rằng liên mạng(internet) là một phần của nền văn hóa ngày nay và do đó Giáo Hội cần phải sử dụng nó cho công cuộc truyền giáo.

Nói với thông tấn xã EFE của Tây Ban Nha, ĐGM Joan Piris, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Tây Ban Nha, đã nói rằng các công nghệ mới là một cơ hội để thực hiện công việc mục vụ và Giáo Hội "phải không còn được đứng bên ngoài"

Ngài cũng nói rằng vì lý do này mà các linh mục phải chuẩn bị cho họ cách đầy đủ để thực hiện các sứ vụ của họ như là các "nhà truyền thông giỏi"

ĐGM Piris giải thích "Họ phải nhận rõ được tầm quan trọng và đồng thời phải được hiểu rõ,"

Đề cập đến các trang mạng xã hội, ĐGM Piris nói, "Chúng cần phải được sử dụng một cách đúng đắn nhằm tránh trở thành một vết dầu hắc ín(salve)" của internet.

Ngài nói thêm: Sự hiện diện của các giám mục trong những sự sắp đặt bố trí mới phải không được dẫn họ đến sao lãng việc chăm sóc đời sống đức tin cá nhân, ngài cảnh báo rằng những môi trường ảo phải không được trở thành sự thay thế cho việc tiếp xúc cá nhân trực tiếp hay là cho cho những kinh nghiệm cộng đoàn về một cảm thức tôn giáo, mặc dù họ có thể khen ngợi chúng và giúp được một số người "vượt qua được sự cô đơn."

Chủ tịch của Hội Đồng Giám Mục Bồ Đào Nha, ĐGM Manuel Clemente, đã đồng ý rằng các phương tiện truyền thông không chỉ là một công cụ nhưng trở thành một phần của nền văn hóa ngày hôm nay.