Vatcan (VIS) - Sáng hôm 26/10/2009, Văn phòng Báo Chí Tòa Thánh Vatican đã đưa tra thông cáo báo chí về cuộc họp giữa Ủy Ban Giáo Hoàng "Ecclesia Dei" và Huynh Đoàn Thánh Piô X.

Thông cáo báo chí cho hay: "Hôm thứ Hai 26 Tháng Mười tại Palazzo del Sant'Uffizio, trụ sở của Thánh Bộ Giáo Lý Đức tin và của Ủy ban Giáo Hoàng "Ecclesia Dei", đã diễn ra phiên họp đầu tiên của ủy ban nghiên cứu gồm các chuyên viên của "Ecclesia Dei" và của Huynh Đoàn Thánh Piô X, với mục đích xem xét những khác biệt về giáo lý vẫn còn tồn tại giữa Huynh Đoàn và Tòa Thánh.

Thông cáo còn cho biết: “Trong bầu khí thân mật, tôn trọng và có tính cách xây dựng, các vấn đề giáo lý chủ yếu đã được nhận diện. Những vấn đề này sẽ được nghiên cứu trong các khóa thảo luận được tổ chức trong những tháng tới, có thể hai lần một tháng. Các vấn đề sẽ được đưa ra xem xét đặc biệt có liên quan đến khái niệm về Truyền Thống, Sách Lễ Rôma của Đức Phaolô VI, việc giải thích Công Đồng Vatican II trong sự liên tục với Truyền Thống Giáo Lý Công Giáo, các chủ đề về hiệp nhất Giáo Hội và các nguyên tắc Công Giáo về đại kết, mối quan hệ giữa Kitô giáo và các tôn giáo ngoài Kitô giáo, và vấn đề tự do tôn giáo. Cuộc gặp gỡ cũng đã xác định rõ phương pháp và cách tổ chức làm việc.”