Chủ đề: “ Xin dùng con như khí cụ bình an ” (Phanxico Assidi)

I. Địa điểm & Thời gian:
Nhà Thờ Xứ Liễu Đề (Hạt Lạc Đạo).
Thị trấn Liễu Đề - Huyện Nghĩa Hưng - Tỉnh Nam Định.
Thời gian: Từ 22 đến 23 tháng 07 năm 2009

II. Đơn vị tổ chức:
- Hội Sinh Viên Công Giáo Giáo Phận Bùi Chu.

III. Thành phần tham dự:
-Quý khách mời.
- Quý anh chị cựu sinh viên - các bạn sinh viên giáo phận Bùi Chu.
- Các em học sinh lớp 12 đã tham dự thi đại học năm 2009 giáo phận Bùi Chu.
( Dự kiến khoảng 700 sinh viên-học sinh- quý khách)

IV. Nội dung chương trình:

* Thứ 4: Ngày 22/07/2009:
-13h00: Đón tiếp và ghi danh.
-14h30: Nhận nơi nghỉ trọ, ổn định làm quen.
-15h30: Sinh hoạt, vui chơi, tổ chức trò chơi.
-17h30: Tiệc buổi tối.
-18h30: Chương trình khai mạc, diễu hành, thượng cờ.
-19h30: Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ Truyền Thống.
-21h30: Cầu nguyện-Lửa trại.
-23h00: Nghỉ đêm.

* Thứ 5: ngày 23/07/2009
- 5h00: Chuông báo thức.
- 6h00: Ăn sáng.
- 7h00: Tập trung trong Nhà Thờ - giao lưu quý Cha và sinh viên.
- 8h00: Thi tìm hiểu Thánh Kinh và kiến thức tổng hợp khoa học xã hội.
-10h15: Thánh Lễ đồng tế trọng thể và nghi thức sai đi.
-11h30: Bế mạc - trao cờ đăng cai tổ chức năm 2010 cho hạt Báo Đáp.
-12h00: Liên hoan tổng kết - chia tay.

VI. Đóng góp:
Mỗi thành viên tham dự Lễ Truyền Thống xin đóng góp là: 30.000 VND.