Đức Giáo Hoàng cống hiến bài suy tư lúc kết thúc chặng Đàng Thánh Giá.

ROME (Zenit.org).- Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nói dầu những tâm hồn cứng cỏi nhất cũng bị xúc động cho đến sự thương xót khi chứng kiến sự đau khổ Chúa Kitô trong lúc Người chịu thương khó và chết, bởi vì sự thương khó đó mạc khải sự viên mãn tình yêu của Chúa đối với nhân loại.

Đức Giáo Hoàng nói điều này tối Thứ Sáu Tuần Thánh lúc kết thúc Chặng Đàng Thánh Giá tại Hí Trường Roma. Nói từ đỉnh đồi Palatine, ngài suy tư về những lời nói của viên bách quản mà Thánh Maccô trích dẫn cuối bài tường thuật Thương Khó: “Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Chúa Giêsu, thấy Người tắt thở như vậy liền nói: “Quả thật, Người này là Con Thiên Chúa!”

“Chúng ta không thể không kinh ngạc bởi sự tuyên xưng đức tin của người lính Roma này, kẻ hiện diện suốt những giai đoạn khác nhau của sự Đóng Đinh. Khi sự tối tăm ban đêm đổ xuống trên ngày Thứ sáu này không giống như ngày nào khác trong lịch sử, khi hy lễ Thánh giá đã hoàn tất và những kẻ đứng gần hối hả cử hành Lễ Vượt Qua Do Thái như thông lệ, một ít lời này, nặn ra từ miệng lưỡi của một viên chỉ huy không tên tuổi trong đạo binh Roma, vang đội qua thinh lặng bao vây cái chết kỳ lạ nhất”.

“Viên sĩ quan Roma này, đã chứng kiến sự hành quyết của một trong vô số tù nhân bị án tử, có khả năng nhận ta trong người bị đóng đinh này người Con Thiên Chúa, Đấng đã chết trong một sự bị bỏ rơi nhục nhã nhất.”

“Sự cuối cùng đầy sĩ nhục của Chúa Kitô đáng lý đánh dấu sự chiến thắng của hận thù và sự chết trên tình yêu và sự sống,” Đức giáo Hoàng nói. Nhưng không phải vậy! Treo từ Thánh Giá trên đồi Golgotha là một con người đã chết, nhưng con người này được nhận biết là ‘Con Thiên Chúa’ bởi viên bách quản.”

Đức Thánh Cha đã ghi nhận rằng, “như viên bách quản, chúng ta dừng lại để nhìn xem gương mặt không còn sống của Đấng Chịu Đóng Đinh lúc kết thúc Đàng Thánh Giá truyền thống này.”

Tình yêu của Thiên Chúa

“Nỗi thống khổ của sự Thương Khó Chúa Giêsu không thể không gây xúc động tới sự thương xót dầu những tâm hồn cứng cỏi nhất,” ngài nói, “ bởi vì điều đó là đỉnh điểm sự mạc khải tình yêu của Chúa cho mỗi người chúng ta.”

“Qua bao nhiêu ngàn năm, một số đông lớn những người nam và nữ đã được lôi kéo sâu sắc vào trong mầu nhiệm này và họ đã theo Người, ban tặng, lúc tới phiên mình, như Người và với sự giúp đỡ của Người, mạng sống mình cho những kẻ khác,” Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nói tiếp. “ Các người là những vị thánh và những kẻ tử đạo, nhiều kẻ trong các ngài vẫn vô danh tánh đối với chúng ta”.

“Cả trong thời đại chúng ta, biết bao nhiêu người, trong thinh lặng trong sự sống hằng ngày, kết hợp những đau khổ của mình với những đau khổ của Đấng Chịu Đóng Đinh và trở thành những tông đồ của một sự đổi mới thiêng liêng và xã hội.!”

“Chiều nay chúng ta hãy dừng lại hầu chiêm ngắm gương mặt biến hình của Người,” ngài khích lệ. “Đó là gương mặt của Con Người Sầu Khổ, Đấng chịu gánh vác gánh nặng của tất cả sự khổ não chí tử của chúng ta. Gương mặt của Người được phản chiếu trong gương mặt của mỗi người bị làm nhục và bị xúc phạm, bị bịnh hoạn và đau khố, cô đơn, bị bỏ rơi và khinh bỉ.

“Đổ máu mình ra, Người đã chuộc chúng ta khỏi cảnh nô lệ sự chết, Người đã bẻ gãy sự cô độc những nước mắt chúng ta, Người đã bắt đầu mọi sự sầu khổ và mọi nỗi âu lo của chúng ta