Sydney, 29/08/07 –Các nhà huấn luyện ngựa đua đang thương thuyết và tỏ ra cứng rắn đối với giới chức lãnh đạo Công Giáo và chính quyền Úc Đại Lợi về việc dùng trường đua ngựa làm địa điểm cử hành nghi lễ Đại Hội Giói Trẻ Thế Giới tại Sydney Úc vào tháng 8 năm 2008.

Trường đua ngựa Randwick là tài sản và thuộc quyền quản lý của nhà nước đã được chỉ định để làm điạ điểm tố chức Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới mà cao điểm là ngày Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cử hành thánh lễ cho khoảng 500,000 bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới. Đã có sự phối hợp giữa chính quyền và Ban Tổ Chức Đại Hội.

Tuy nhiên, Ban quản đốc trường đua dọa sẽ đưa ban tổ chức Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới ra tòa, không cho dùng trường đua để tố chức Đại Hội, nếu ban tổ chức không bồi thường thiệt hại cho tất cả những ngày trước và sau trường đua được dùng vào mục tiêu đại hội giới trẻ.

Ban quản đốc trường đua cho rằng, ban tổ chức Đại Hội Giới Trẻ chỉ bồi thường cho trường đua có 3 ngày vì đại hội chỉ dùng trường đua 3 ngày. Điều đó không hợp lý vì trường đua phải đóng cửa ít nhất vài tuần trước và sau đại hội để ráp đặt, tháo gỡ các phương tiện tổ chức như bàn thờ, ghế bàn, hệ thống an ninh. Trong khi đó, việc huấn luyện ngựa đua là công tác hàng ngày. Nếu ngựa không được huấn luyện tại trường đua này thì ban quản đốc phải thuê mướn địa điểm khác.

Cho đến nay, Ban Tổ Chức Đại Hội và phía chính quyền Úc vẫn giữ sự im lặng, chưa trả lời Ban quản đốc trường đua.