Castel Gandolfo – Trong bài giảng thánh lễ Mẹ Lên Trời, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nói rằng lòng can đảm và tình yêu thương mà Đức Trinh Nữ nêu đã gương cho chúng ta, có thể chiến thắng bất cứ quyền lực vật chất nào, kể cả quyền lực của thần chết.

Trong thánh lễ cử hành tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha suy niệm hình ảnh trong Sách Khải Huyền về “người đàn bà mặc áo mặt trời” đã chiến thắng quyền lực khủng khiếp của con rồng.

Đức Thánh Cha nói: Trong thế kỷ 20 quyền lực của con rồng hiện thân nơi các chế độ toàn trị Quốc xã và Cộng sản đã đe dọa xóa bỏ đức tin Kitô giáo. Bất chấp những chiến dịch tàn bạo các chế độ đó tung ra chống phá tôn giáo, “trong trường hợp này tình yêu chứng tỏ đã mạnh mẽ hơn thù hận.”

Đức Thánh Cha nói tiếp: Ngày nay người ta thấy rõ ràng thế lực mạnh mẽ của chủ nghĩa vật chất – đó là “con rồng” – nơi hầu hết các ý thức hệ duy vật đang khuyến khích “chủ nghĩa tiêu thụ, ích kỷ và đi tìm lạc thú”, chê bai sự quan trọng của đức tin và phỉ báng rằng “suy tư về Thiên Chúa là lố bịch”. Đối đầu với những nguy hiểm thực tế đó, người tín hữu nên noi gương Đức Trinh nữ Maria, trung thành và bình thản tin cậy vào Chúa.

Đức Thánh Cha nói tiếp: Đức Maria đau khổ, như người phụ nữ trong Sách Khải Huyền. Giáo hội cũng đau khổ vì những bách hại của con rồng. Tuy nhiên, “Giáo hội nhờ đau khổ mà chiến thắng.”

Chíến thắng của Đức Trinh Nữ là kết quả của ý chí Người cương quyết muốn là “nữ tì của Chúa” và phó thác hoàn toàn trong tay Chúa. Người dẫn dắt mọi tín hữu Kitô đi vào “con đường yêu thương đòi hỏi ta từ bỏ chính mình, nhưng đó là cách thức duy nhất mà ta thực sự tìm lại được chính mình.”

Trong buổi tiếp kiến lúc đọc kinh Truyền tin sau thánh lễ ban sáng Đức Thánh Cha cũng khai triển cùng một đề tài như thế: Sự lên trời vinh hiển của Đức Trinh Nữ là “dấu hiệu cuối cùng trong chiến thắng của Người “ đối với khổ đau ở trần gian, bao gồm cả cái chết. Người được đưa về trời để trần gian thấy được Người đã “kết hợp hoàn toàn với Con mình, cả trong đấu tranh và trong chiến thắng.”