LONDON, 24/04/07 - Giáo Hội Công Giáo Anh Quốc và xứ Wales vừa cho phổ biến thông kê cho thấy số người gia nhập chủng viện gia tăng liên tiếp trong 4 năm qua.

Trong năm 2003 chỉ có 28 người gia nhập chủng viện, trong năm 2006 con số này là 44. Hiện nay có 150 thầy đang học trong các chủng viện để được đào tạo thành Linh Mục cho các địa phận ở Anh Quốc và xứ Wales.

LinhMục Paul Embery, Giám Đốc Văn Phòng Quốc Gia về Ơn Kêu Gọi vui mừng trước những con son số nêu trên, nhưng Ngài chỉ lạc quan ở mức độ chừng mực. Ngài tuyên bố : Sau nhiều thập niên bị giảm sút, vừa qua trong 4 năm liền, số người gia nhập chủng viện có gia tăng, đó là tin vui, nhưng chúng tôi không bảo đảm sự gia tăng ấy sẽ tiếp tục”

Cha Embery nói thêm: “Sau khi ĐGH Gioan Phaolô II qua đời, người ta thấy nhiều người, không những chú ý đến ơn kêu gọi Linh Mục, mà còn chú ý đến đời sống Công Giáo nói chung. Thách đố của Giáo Hội là nhận ra hiện tượng này và phát triển hiện tượng đó.”

Gần đây có làn sóng di dân vào Anh Quốc từ những quốc gia trong Liên Hiệp Âu Châu như Ba Lan. Hiện tượng này làm gia tăng số người Công Giáo tại Anh Quốc. Nhưng, theo cha Embery, số di dân này không phải là nguyên nhân làm gia tăng số người đi tu làm linh mục tại Anh quốc. Hiện nay, các chủng viện không nhận được nhiều đơn xin đi tu của các người trong nhóm di dân. LM Giám Đốc Ơn Gọi giải thích :”Khi người di dân đến quốc gia mới, họ phải mất một thời gian để thích ứng với nền văn hoá mới, nhưng có lẽ trong tương lai, những người di dân đó sẽ nghe tiếng Chúa gọi làm linh mục hay tu sĩ để phục vụ Chúa tại Anh Quốc