Giêrusalem –
Cuộc rước trong đền thờ Mộ Chúa
Nghi thức rửa chân
Bên trong đền thờ Mộ Chúa
Hàng trăm tín hữu Chính Thống Giáo Hy Lạp đã tề tựu trong sân bên ngoài nhà thờ Mộ Thánh tại Giêrusalem để cử hành lễ Rửa Chân theo Phụng Vụ Chính Thống Giáo.

Nghi thức long trọng này nhắc nhở gương yêu thương và khiêm nhường của Chúa Giêsu khi cúi xuống rửa chân cho 12 môn đệ của Ngài. Cũng với một cử chỉ khiêm nhường, Đức Thượng Phụ Theofilos III của Chính Thống Giáo Hy Lạp tại Giêrusalem trong lễ phục trắng đã cúi xuống rửa chân cho 12 linh mục Chính Thống Giáo. Ngài cầm một chậu nước xà bông tiến đến quỳ dưới chân các linh mục, rửa chân cho họ và cẩn thận lau khô bằng khăn trắng.

Đức Tổng Giám Mục Aristarchous của Chính Thống Giáo Hy Lạp nói: “Cử chỉ xúc động này chứng minh và nhắc nhở chúng ta sự khiêm nhường của Chúa Kitô. Nó cũng chúng ta tình yêu dành cho người đồng loại. Tôi nghĩ đó là giải pháp cho nhiều vấn nạn của nhân loại hôm nay”.

Vào ngày thứ Sáu, các tín hữu Chính Thống Giáo sẽ cùng đi đàng Thánh Giá với các tín hữu Công Giáo trong các chặng đàng Thánh Giá truyền thống tại Giêrusalem dõi theo con đường Chúa đã đi qua khi vác thánh giá lên đỉnh đồi Canvê.

Trong đêm Thứ Bẩy, Chính Thống Giáo Hy Lạp và Giáo Hội Armênia Tông Truyền sẽ cử hành lễ “lửa thiêng”. Đây là lần thứ 1200 năm nghi thức này được cử hành trong nhà thờ Mộ Chúa. Các tín hữu sẽ thắp lên ánh sáng Phục Sinh lấy từ ngọn lửa dưới hầm mộ Chúa, nơi Ngài đã được an táng sau cái chết trên thánh giá.