CÁO PHÓLạy Chúa, xin cho linh hồn
Đức Cha Cố Phaolô Maria được nghỉ yên muôn đời


Trong niềm tin vào Đức Kitô Khổ nạn và Phục sinh, chúng tôi trân trọng báo tin :

Đức Giám mục PHAOLÔ-MARIA NGUYỄN MINH NHẬT


Nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam
Nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc


Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật đã được gọi về nhà Cha lúc12g30 ngày 17 tháng 01 năm 2007, tại bệnh viện Chợ Rẫy, Tp. Hồ Chí Minh, hưởng thọ 81 tuổi.
Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 9g00
ngày 23 tháng 01 năm 2007 tại Nhà thờ Chánh Tòa Xuân Lộc.


Khấp báo
Giám mục Đaminh Nguyễn Chu Trinh
Cùng gia đình linh tông và huyết tộc


TIỂU SỬ ĐỨC CHA PHAOLÔ-MARIA NGUYỄN MINH NHẬT
 • - Sinh ngày 12/09/1926 tại Thượng Kiệm, Ninh Bình
 • - Thụ phong linh mục ngày 07/06/1952 tại Phát Diệm
 • - 1952 – 1955 : Du học tại Canada
 • - 1955 – 1967 : Linh hướng Tiểu chủng viện thánh Phaolô tại Phú Nhuận
 • - 1967 – 1969 : Linh hướng Tiểu chủng viện thánh Phaolô tại Phước Lâm
 • - 1969 – 1975 : Linh hướng Tiểu chủng viện thánh Phaolô tại Xuân Lộc
 • - 1956 – 2007 : Sáng lập và Hướng dẫn Tu hội Tông Đồ Nhỏ tại Bạch Lâm
 • - Ngày 16/07/1975 : Tấn phong Giám mục phó Giáo phận Xuân Lộc
 • với khẩu hiệu : “PHỤC VỤ CHÚA TRONG HÂN HOAN”
 • - Ngày 22/02/1988 : Chấp chánh Giáo phận Xuân Lộc
 • - 1989 – 1995 : Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam
 • - 1990 – 1995 : Cố vấn Bộ Truyền giảng Phúc Âm cho các Dân tộc
 • - Ngày 11/11/2004 : Hưu tại Giáo phận Xuân Lộc.
 • - 12giờ30 ngày 17/01/2007 : An nghỉ trong Chúa.
CHƯƠNG TRÌNH LỄ AN TÁNG
 • - Di chuyển thi hài về Toà Giám mục : ngày 17 tháng 01 năm 2007
 • - Nghi thức tẩm liệm : lúc 14g30 ngày 18 tháng 01 năm 2007
 • - Di quan ra Nhà thờ Chánh Toà : lúc 15g00 ngày 18 tháng 01 năm 2007
 • - Kính viếng : từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 01 năm 2007
 • - Thánh lễ an táng : lúc 9g00 ngày 23 tháng 01 năm 2007
 • - Di linh cữu về Đất Thánh Toà Giám mục Xuân Lộc