KOENIGSTEIN, Germany – Một viên chức của tổ chức Giúp Đỡ Giáo Hội Cần (Aid to the Church in Need) hôm qua cho biết rằng Mễ Tây Cơ đang có cuộc nở rộ ơn kêu gọi linh mục và tu sĩ trở lại.

Ông Xavier Legorreta, người đứng đầu phân bộ tổ chức Giúp Giáo Hội Cần tại Nam Mỹ cho biết rằng: “Hiện có chừng 12.000 thanh niên đang học trong các Đại chủng viện sửa soạn cho đ vào đời sống lnh mục, và hiện nay có tất cả 15.000 linh mục Mễ đang tích cực làm việc mục vụ. Thêm vào đó còn có 32.000 nữ tu công tác tông đồ tại Mễ”.

Ông Legorreta nhận định rằng "Một trong những lý do căn bản để Giáo Hội sống mạnh và có nhiều ơn gọi như hiện nay là bởi vì đã xẩy ra cuộc bách hại Đạo Công giáo trong thập niên 1930 tại Mễ tây cơ. Sự kiện này đã giúp cho người Công giáo muốn bảo vệ đức tin của mình... Việc đào tạo chủng sinh và giúp cho các nữ tu tận hiến trong cuộc sống chiêm niệm là những ưu tiên của tổ chức bác ái của chúng tôi:.

Ông Legorreta cũng quan sát rằng: “Ngày nay Mễ tây cơ cùng với nước Colombia, là hai quốc gia gửi nhiều nhà truyền giáo nhất cho thế giới và đặc biệt là tới các nước châu Âu”.