BALTIMORE – Hôm nay các giám mục Hoa Kỳ sẽ bắt đầu phiên họp Khóa Mùa Thu tại Baltimore tiểu bang Maryland và vấn đề then chốt là việc tái tổ chức cơ cấu của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ.

Chương trình và đề án tái cấu trúc lại Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ US Conference of Catholic Bishops (USCCB) được một Uỷ Ban đặc trách đã soạn thảo và đưa ra trình bầy, Ban này đề nghị cắt giảm một nửa số ngân qũy và một nửa số nhân viên làm việc, cắt giảm một nửa số Ủy Ban và Tiểu Ủy Ban trong các văn phòng của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, từ 64 Ủy Ban và Tiểu Ban nay đề nghị còn 32 Ủy Ban.

Việc cắt giảm này cần thiết hầu các giáo phận tại Mỹ sẽ bớt đi gánh nặng đóng góp cho việc chi phí chung. Như vậy Ngân Qũy cho Hội Đồng Giám Mục năm 2007 sẽ còn lại là $139 triệu Mỹ kim.

Trong kỳ họp lần này, các Giám mục Hoa Kỳ cũng đưa ra bàn thảo và quyết định về những mục sau đây:

  • Thảo luận về tài liệu liên quan tới việc Cho Rước Lễ. Tài liệu này đã được bàn đến trong năm 2004, trong dịp bầu cử Hoa Kỳ khi đó, nhưng chưa có kết luận. Vấn đề là liệu có cho các người Công giáođã công khai đi ngược lại giáo huấn của giáo hội được chịu Mình Thánh Chúa hay không, tỉ dụ trường hợp Ông Kerry, ứng cử viên tổng thống có lập trường phò việc phá thai.
  • Xem lại bản dịch Các Bài Đọc Thánh Lễ Mùa Áp Lễ Giáng Sinh.
  • Sách Hướng dẫn về Thánh nhạc.
  • Bản văn liên quan tới việc chăm sóc mục vụ cho người đồng tính.
  • Bản văn vể ngừa thai trong chiều hướng tôn trọng văn hóa sự sống. Và nếu bản văn này được bỏ phiếu chấp thuận thì đây sẽ là văn kiện đầu tiên mà HĐGMHK nhận định về dề tài này từ khi ĐGH Phaolô VI ban hành Hiến Chế Sự Sống Con Người (Humanae Vitae).
Ngoài ra, tuy không có trong chương trình nghị sự, nhưng một số người cho rằng các giám mục Hoa kỳ cũng có thể sẽ đưa ra lời tuyên bố về lập trường trước cuộc chiến tại Iraq, nhất là sau kết quả bầu phiếu tại Hoa Kỳ trong tuần trước đây.