(CWNews)
Đức Tổng Giám Mục Celestino Migliore
Trong cuộc họp diễn ra hôm 5/10/2006 tại trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New york, Đức Tổng Giám Mục Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc đã mạnh mẽ tố cáo tổ chức này đang “mộng du” trước vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân.

Trong phiên họp về giải trừ quân bị và an ninh quốc tế, Đức Tổng Giám Mục Celestino Migliore bày tỏ sự thất vọng của Tòa Thánh về hoạt động của Liên Hiệp Quốc trong việc đưa ra một thỏa thuận chung liên quan đến việc kiểm soát các cuộc buôn bán vũ khí trên thế giới. Đặc biệt, đối với vũ khi; hạt nhân, Đức Cha nhấn mạnh đến nhu cầu cần phải hành động khẩn cấp bởi vì “càng ngày càng có nhiều nước thấy cần phải trang bị cho mình vũ khí hạt nhân”. Nguy hiểm hơn nữa là mối đe dọa thật sự về một thứ “chủ nghĩa khủng bố nguyên tử” đang lớn dần.

Đức Tổng Giám Mục nhắc lại với các thành viên của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc rằng Tòa Thánh đã liên tục yêu cầu những tiến bộ việc giải trừ vũ khí hạt nhân một cách có kế hoạch. Đức Tổng Giám Mục cũng nhân dịp này đưa ra lời kêu gọi “các nước đang thủ đắc vũ khí hạt nhân hãy thay đổi đường lối bởi một quyết tâm minh bạch và cương quyết”.