Ngày 17/05/2006 vào lúc 16g30 Đức Giám mục Giáo phận khai mạc hai ngày thường huấn anh em linh mục nhóm A trong Giáo phận tại Nhà Chung Giáo phận.

Đức cha nhắc tại tầm quan trọng của việc thừơng huấn linh mục. Đây là một đòi hỏi bắt buộc “phát xuất từ một ân sủng chứa đựng sức mạnh siêu nhiên, nhằm đồng hóa tất cả cuộc sống và hoạt động của Linh Mục một cách tuần tự và luôn sâu xa hơn, trong sự trung thành với ơn huệ đã lãnh nhận. … Những thay đổi mau chóng, rộng khắp và một tổ chức xã hội thường bị tục hóa là những đặc điểm của thế giới ngày nay: đó là những nhân tố bắt buộc Linh Mục phải được chuẩn bị đầy đủ để khỏi làm mờ nhạt căn tính của mình và để có thể đáp ứng với những nhu cầu của việc Phúc Âm hóa mới. Quyền lợi của giáo dân ứng với bổn phận quan trọng đó, vì giáo dân có quyền được hưởng những thành quả do việc các Linh Mục được đào tạo tốt và có đời sống thánh thiện” (chỉ nam cho thừa tác vụ và đời sống linh mục, Bộ Giáo sĩ 1994, số 69).

Chủ đề thường huấn xoay quanh chủ đề của năm Sống lời Chúa với ba bài thuyết trình:

1/ Lời Chúa Trong Phụng Vụ (Đức cha Phêrô phụ trách)

2/ Lời Chúa Trong Giáo Huấn (cha Giuse Nguyễn vănThịnh phụ trách)

3/ Mối tương quan giữa lời loan báo và Bí tích (cha Antôn Hà văn Minh phụ trách).

Sau các bài thuyết trình là những giờ hội thảo sinh động. Nội dung bài thuyết trình được mổ xẻ và làm cho thêm phong phú, đưa lại những áp dụng thực tiễn trong việc sống và loan báo Lời Chúa.

Trong dịp thường huấn nầy, Văn phòng Tòa Giám Mục cũng đã phổ biến tài liệu nói về cuộn phim “The Da Vinci Code” đang gây bất bình trong Giáo hội Công giáo nói riêng và trong Kitô giáo nói chung, nhằm giúp các cha hiểu mục đích của cuốn phim, để có một sự chỉ dẫn đúng đắn cho giáo dân khi đọc cuốn sách và coi bộ phim nầy.