Lời Nguyện Cầu cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới

“Xin Ngài hãy gởi xuống trên chúng con Thần Khí của Tình Yêu và Sự Thật”

VATICAN CITY (Zenit.org).- Sau đây là Lời Nguyện Cầu do Tổng Thư Ký Hội Đồng Giám Mục Thế Giới đưa ra nhân ngày khởi đầu Hội Nghị nhắm vào Phép Thánh Thể.

Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị với Năm Thánh Thể 2004-2005


* * *

Lời Nguyện Cầu cho Sự Thành Công của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng mà Thiên Chúa Cha đã phán truyền cho chúng con hãy biết lắng nghe lời của Người Con dấu yêu của Ngài, xin Ngài hãy chiếu rọi xuống nơi Giáo Hội của Ngài, để Giáo Hội được trở nên thánh thiện trong việc biết lắng nghe tiếng nói và đi theo Ngài. Vì lẽ, Ngài chính là Đấng Mục Tử Tối Cao, và là Đấng Cai Quản các Linh Hồn! Hãy ngó xuống các vị chủ chăn của Giáo Hội Ngài khi các ngài cùng nhau tụ họp lại trong những ngày này với vị Kế Thừa Thánh Phêrô trong Đại Hội Đồng Giám Mục Thế Giới. Chúng con cầu khẩn Ngài hãy thánh hóa các vị chủ chăn của chúng con trong sự thật, và cũng cố các ngài trong đức tin và tình yêu!

Lạy Chúa Giêsu Kitô, hãy gởi xuống Thần Khí của tình yêu và sự thật của Ngài trên các Đức Giám Mục và trên tất cả những ai hổ trợ các Đức Giám Mục trong việc chu toàn sứ vụ của các ngài. Hãy cho các ngài biết trung tín hơn nữa với những gì mà Chúa Thánh Thần đang nói với Giáo Hội, hãy khuấy động tâm hồn của các ngài và hãy dạy cho các ngài biết được sự thật cũng từ chính Chúa Thánh Thần. Qua công việc của các Đức Giám Mục, nguyện cho những người tín hữu trong từng giáo phận của các ngài được rửa sạch tội lỗi và vững mạnh hơn trong đức tin, để cả thảy biết tuân theo Phúc Âm mà Ngài đã hoàn thành trong công cuộc cứu chuộc, và biết tự dâng chính họ lên như là những hy tế sống động cho Thiên Chúa Cha ở trên nước thiêng đàng!

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Chí Thánh của Thiên Chúa và cũng là Mẹ của Giáo Hội, hãy hổ trợ cho các Đức Giám Mục trong những ngày này, như là Mẹ đã đở nâng các Tông Đồ nơi Nhà Nguyện Cao Cả xưa kia, và bằng chính tình mẫu tử, ưu ái và dịu dàng, xin Mẹ hãy chuyển cầu và khích lệ tình hiệp thông huynh đệ giữa các ngài, và cho phép các ngài được cùng hoan hỉ trong sự thịnh vượng và hòa bình trong những ngày yên tĩnh này, và qua các dấu chỉ của thời gian, xin cho các ngài được cùng nhau biết nhận ra sự nhân từ cao cả của Thiên Chúa, Thiên Chúa của Lịch Sử, để ngợi ca và vinh hiển Chúa Ba Ngôi Chí Thánh: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần!

Amen.

Sau đây là nguyên bản tiếng Anh của Lời Nguyện trên để Quý Vị cùng tham khảo…….

Prayer for the Synod

"Send Forth Your Spirit of Love and Truth"

Lord Jesus Christ, whom the Father has commanded us to listen as his beloved Son, shed your light upon your Church, so that she might have nothing more holy than to listen to your voice and follow you. You are the Supreme Shepherd and Ruler of Souls. Look then upon the Pastors of your Church gathered in these days with the Successor of St. Peter in synod assembly. We implore you to sanctify them in truth and confirm them in faith and love.

Lord Jesus Christ, send forth your Spirit of love and truth on the bishops in synod and on all who assist them in fulfilling their task. Make them more faithful to what the Spirit is saying to the Churches; stir their souls and teach them truth by that same Holy Spirit. Through their work, may the faithful of their Churches be purified and strengthened in spirit, so that they might greater follow the Gospel through which you accomplished salvation and they might make of themselves a living offering to the heavenly Father.

May Mary, the Most Holy Mother of God and Mother of the Church, assist the Bishops in these days, as she assisted the Apostles in the Upper Room, and intercede with motherly affection to foster brotherly communion among them, to allow them to rejoice in prosperity and peace in the calmness of these days, and, in reading the signs of the times, to celebrate the majesty of the merciful God, the Lord of History, to the praise and glory of the Most Blessed Trinity, Father Son and Holy Spirit.

Amen.