Kỷ niệm 175 năm Đức Mẹ hiện ra với thánh nữ Catherine Labouré

Roma, ngày 8/9/2005 (Zenit) - Nguyện đường Áo Đức Bà hay làm phép lạ ở Paris bắt đầu chương trình kính mừng 175 năm Đức Mẹ hiện ra với Bà Thánh Catherine Labouré ở Paris vào năm 1830 từ ngày mùng 8/9 đến ngày mùng 8/12/2005.

Trang điện tử () của nguyện đường Áo Đức Bà hay làm phép lạ ở Paris đề nghị một chương trình chuẩn bị mừng 175 năm bằng 2 tuần Cửu Nhật vào hai ngày lễ : lễ thánh nữ Catherine Labouré mừng vào ngày 28/11 và Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm mừng vào ngày 8/12.

Việc chuẩn bị mừng kỷ niệm 175 năm còn được đi đôi với những phương cách khác nhau sau đây:

1. Hành hương cá nhân, gia đình, giáo xứ, cùng với bạn bè về nguyện đường trong hiệp thông cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, cầu nguyện cho Giáo Hội và thế giới.

2. Cử hành Bí Tích Hòa Giải : xưng tội cá nhân với một linh mục để lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa.

3. Tham dự thánh lễ và lãnh nhận Mình Thánh Chúa.

4. Lần hạt chung và hiến dâng mình cho Đức Mẹ

5. Yêu mến tha nhân bằng việc làm cụ thể : làm hòa với nhau trong gia đình, kính trọng tha nhân nơi công sở, trên đường lưu thông, thăm viếng bệnh nhân, giúp đỡ vật chất cho những người nghèo, tham gia vào các tổ chức bác ái và tương thân tương ái.