Do khờ khạo và thiếu kinh nghiệm khi bị ma quỉ cám dỗ, hai ông bà Adong và Evà nghe theo lời chúng phủ dụ bất tuân lệnh Chúa truyền. Kết quả, cả hai đều bị Chúa đuổi khỏi vườn Địa Đàng, sống cảnh lưu đầy, ảnh hưởng đến hậu thế. Ngày Chúa Giánh Sinh không phải do ngẫu nhiên mà là chương trình phát sinh do lòng Chúa xót thương. Đức Kitô, Đấng trung thành và vâng lời Chúa Cha xuống trần gian cứu nhân loại khỏi lầm than, và sự chết. Người là Đấng toàn thiện giữa muôn dân. Ngày Đức Kitô giáng thế được các tiên tri loan báo như là quà giao hoà Chúa ban cho muôn dân

'Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa- Ở- Cùng- Chúng Ta' Mt 1,23.

Lịch sử nhân loại không có hành động khiêm nhường nào quan trọng hơn hành động Chúa xuống thế làm người. Đấng hằng Sống trở thành người phàm. Đấng cực thánh chọn sống với tội nhân; Đấng đến ban công chính bị bất chính không những từ chối đón nhận, còn ra tay xua đuổi; Đấng công chính đến ban sự sáng bị tối tăm, bất công lên án; Đấng rộng lòng thương xót bị đối xử tàn nhẫn bởi bàn tay gian ác; Vua thiên quốc chấp nhận bản án vua trần gian áp đặt. Vua sự sống chấp nhận chết nhục nhã trên cây thập tự. Tất cả những điều đó biểu lộ lòng Chúa xót thương vô bờ.
Thiên Chúa chọn Đức Trinh Nữ Maria, cô gái miền quê nhỏ, một tấm lòng khiên nhường ít ai biết đến, trở thành Mẹ Thiên Chúa. Đức Maria trở thành mẫu mực của khiêm nhường, chân thành, đơn sơ từ tâm khảm. Trong kinh 'Ngợi Khen', Đức Trinh Nữ cho biết thiên hạ ca tụng, ngợi khen bà là người có phúc; tron khi đó chính Đức Trinh Nữ vang lời ca tụng, ngợi khen, tôn thờ Thiên Chúa, bởi chính Thiên Chúa ban cho ĐứcTrinh Nữ ơn trọng đại trở thành Mẹ Thiên Chúa. Kitô hữu học từ Đức Trinh Nữ sống khiêm nhường, đơn sơ, chân thật và luôn ghi nhớ suy gẫm Lời Chúa trong lòng. Thánh Giuse, Đấng công chính từ hành động đến lời nói trở thành cha nuôi Đức Kitô. Kitô hữu tìm học cách sống khiêm nhường, chân thành, thật thà, đơn sơ nơi thánh Giuse. Thánh Gioan Tẩy Giả cả đời tôn kính, trung thành phục vụ Đấng Cứu Thế. Thánh nhân không nói bất cứ câu nào, điều nào để ca tụng riêng mình, tất cả con người và tâm hồn thánh nhân dùng rao giảng, ca tụng, ngợi khen Thiên Chúa. Kitô hữu học từ thánh nhân biết từ bỏ cao sang, quyền quí trần gian, dùng đời mình, tiếng nói mình để làm Vinh Danh Chúa và ca tụng kì công vũ trụ Chúa tạo dựng. Học từ cha mẹ thánh Gioan là ông bà Zacharia- Elizabeth suy gẫm biến cố trong đời nhận biết Chúa mời ta trở thành chứng nhân tình yêu Chúa cho muôn dân.

Thánh Thần Chúa loan báo Tin Mừng Giáng Sinh cho mục đồng. Nhận Tin Vui, họ vội vã giữa đêm đông đến tìm gặp Ấu Chúa. Gặp Ấu Chúa, họ vang lời ca ngợi và trở thành nhóm người đầu tiên mang Tin Mừng cho muôn dân. Cả hai ông bà Giuse-Maria đều kinh ngạc làm sao nhóm mục đồng biết ngày Chúa Giáng Sinh. Hai ông bà suy gẫm và nhận biết chính Thiên Thần Chúa báo Tin Vui cho mục đồng. Chúa mời gọi tất cả những nhân vật trên cộng tác trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Một chương trình mà chính Chúa từ lâu đã xếp đặt mọi sự từ khởi sự cho đến khi hoàn thành. Chính cá nhân được mời gọi cũng chỉ nhận biết lãnh vực thuộc phần mình, và nhận biết từng phần một do Chúa từ từ mặc khải để các ngài hoàn thành sứ mạng trao phó.
Sứ giả Thiên Chúa không bao giờ ngưng dâng lời ca tụng Chúa. Lời ca vang từ không trung loan báo 'Bình an cho người thiện tâm'. Bô ba, chung vai, sát cánh với nhau đêm ngày gồm: bình an, khiêm nhường và thiện tâm. Tâm hồn thiện tâm không sống cho chính mình mà sống làm Vinh Danh Chúa.

Kitô hữu được mời gọi sống trong tâm tình khiêm nhường, yêu mến, phục vụ tha nhân trong chương trình cao cả, vĩ đại của Thiên Chúa, chương trình cứu nhân loại khỏi chết đời đời.

TiengChuong.org

Pondering

Because of their innocent attitude, Adam and Eve didn't ponder the consequences of their action, but just simply listened to the evil spirits- fathers of life- and as the result, the couple lived in exile. The birth of Jesus did not happen by chance, but it was an act of mercy. Jesus, the perfect obedient of God's only Son, came into this world to save the lost. He is the perfect model of humanity. His birth was prophesied by the prophet, and served as God's grace to mankind.

'They will call him Emmanuel, a name which means 'God-is-with-us' Mt 1,23.

There is no greater act of humility than the act of God's Incarnate, who becomes one of us, the supreme Immortal becomes mortal, the holiest of holies lives amongst sinners, the incorruptible justice becomes the victim of the corruptible world, the utmost gentle of the heart of flesh endures the roughness of the heart of stone. Jesus, king of the universe, allows an earthly king to judge and condemn the heavenly king, the Lord of life accepts a humiliating death on the cross to show God's love for mankind. God chose Mary, an innocent, humble country girl, to be the Mother of God. Next to Jesus' utmost humility model was Mary, the model of humbleness, sincerity, and simplicity of heart. In her Magnificat, Mary revealed that through God, people gave her praise, and thanks, but she herself gave praise, worship, and thank God for showering upon her God's blessings, and that makes her the most blessed which lasts generation to generation. Through her, we learn to live in humility, and ponder God's word as she did in her life. God chose Joseph, a humble and honest man, to take care of the Holy Family. Through Joseph, we learn to live in simplicity and labour with love, honesty, and integrity. God chose John the Baptist who used his voice, and his life to serve God. John had not a single word praising himself but every word he uttered focused on God's abounding love. His whole life was praising God, and proclaiming the coming of Jesus. Through John, we learn to detach ourselves from earthly things and use our voices to show our gratitude toward the marvel of God's creation. We learn also from John's parents, Elizabeth, and Zechariah, to ponder our life events, and come to know that God allows us to share God's love for others. The angels announced the great news to the shepherds. Receiving the news, they were in haste to come out into the cold, in the middle of the night, to meet the newborn king. Meeting the newborn king, they were filled with great joy, and became the first group of people who heralded the birth of the newborn king. To their great surprise, Mary and Joseph wonder who would let the shepherds know about the good news. They pondered the visit, and believed that it was God who warmed the shepherds' hearts in the middle of winter. God called each of these people to play their part in the process of the Incarnation. They all played the role well even though they didn't know that God had called them, long in advance, to be part of God's saving act.

God's messenger would never stop praising God. The singing from on high proclaiming, 'peace to people of goodwill'. The trio: peace, humility and goodwill go hand in hand. People of goodwill are people who labour not for their own glory but for the greater glory of God. We are called to be people of goodwill. We are called, in God's name, to serve humanity in humility, to take part in God's grand plan; and to enjoy peace, the fruit of our service.