Một nhà lập pháp Utah và là một luật sư nổi tiếng của giáo phái Mormon đã khuyên các chức sắc trong giáo phái này không nên báo cáo những trường hợp lạm dụng tình dục trẻ em cho chính quyền, một quyết định đã dẫn đến tình trạng lạm dụng tiếp tục trong nhiều năm.

Hồ sơ gồm hai trang từ nhật ký các cuộc gọi do một công ty luật đại diện cho giáo phái và một quan chức giáo phái bị phế truất - cho thấy rằng Dân biểu Merrill F. Nelson đã nhận cuộc gọi ban đầu từ một chức sắc báo cáo rằng thành viên Paul Adams của giáo phái này đã lạm dụng tình dục con gái của mình. Nelson cũng đã có nhiều cuộc trò chuyện trong khoảng thời gian hai năm với hai chức sắc biết về vụ lạm dụng này.

Nelson là một nhà lập pháp bảo thủ, người được bầu vào Hạ viện Utah năm 2013 và tuyên bố nghỉ hưu vào đầu năm nay. Ông cũng là một luật sư của công ty Salt Lake City Kirton McConkie, đại diện cho giáo phái. Ông lấy bằng đại học và luật tại Đại học Brigham Young thuộc sở hữu của giáo phái.

Một bản ghi lời khai và các đoạn trích của nhật ký cuộc gọi đã được đính kèm vào hồ sơ pháp lý tại Tòa phúc thẩm Arizona do các luật sư thực hiện cho các nguyên đơn. Ba trong số những người con của Adams đang kiện tụng ông ta và chiến đấu với giáo phái để tiếp cận các hồ sơ mà giáo phái khẳng định là bí mật. Giáo phái đã đưa vụ việc lên Tòa phúc thẩm sau khi một thẩm phán hạt Cochise ra phán quyết có lợi cho các nạn nhân.
Source:AP