Sau khi Gioan bị bắt, Đức Kitô bắt đầu rao giảng, Ngài nói: 'Thời kì đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng'. c.15. Thật khó mà xác định giữa hai hành động xám hối và niềm tin. Điều nào cần xảy ra trước. Xám hối để tin hay tin rồi mới xám hối. Có lẽ cả hai hành động cùng xảy ra một lúc bởi hai hành động thường liên hệ mật thiết, gắn bó với nhau.

'Thời Kì đã mãn' có thể hiểu theo hai cách. Cách thứ nhất áp dụng cho toàn thể nhân loại và cách thứ hai áp dụng cho mỗi cá nhân. Đối với nhân loại 'thời kì đã mãn' bởi Con Thiên Chúa đã xuống trần. Nhân loại vừa mừng kính Sinh nhật Đức Kitô. Người ta không còn phải mong đợi Thiên Chúa đến nữa bởi Ngài đã sinh ra, xuống thế.

Thứ nhất 'Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần' bởi nơi đâu có Thiên Chúa ngự trị, nơi đó có Triều Đại Ngài. Đức Kitô, Con Thiên Chúa, hiện đang sống giữa nhân loại vì thế Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta. Không thể tách rời Thiên Chúa và vương quốc của Ngài. Một vương quốc mà không có Thiên Chúa, vương quốc đó không thuộc về Thiên Chúa. Vương quốc không thuộc về Chúa là vương quốc trần gian. Trần gian là trường đấu tranh, giành giật lợi danh.

Thứ hai 'Thời kì đã mãn' áp dụng cho mỗi cá nhân. Đối với Gioan Tẩy Giả thời kì đã mãn chính là lúc ông hoàn thành sứ mạng rao giảng, dọn đường cho Đấng Cứu Thế, tiếp theo là bị chém đầu trong ngục tối. Đối với bản tính 'nhân loại' của Đức Kitô, thời kì đã mãn chính là lúc Ngài bắt đầu rao giảng và kết thúc trên thập tự và sống lại vinh quanag. Đối với mỗi chúng ta thời kì đã mãn là khi ta thống hối, tin vào Tin Mừng, trở thành môn đệ Đức Kitô.

Đối với các ông Anrê, Phêrô, Gioan và Giacôbê, 'thời kì đã mãn' chính là lúc các ông bỏ thuyền, chài, cha mẹ, thân nhân, đi theo Đức Kitô. Các ông từ giã nếp sống cũ để bước vào nếp sống mới. Nếp sống phỏng theo điều Đức Kitô hướng dẫn. Tin theo Đức Kitô, các ông gặp ngăn trở giữa đời sống tâm linh và đời sống trần thế. Rắc rối tâm linh này là trở ngại cho việc các ông thấu hiểu lời Chúa. Các ông tin theo Đức Kitô nhưng không hiểu rõ điều các ông đang tin; không nắm bắt được cuộc sống mới các ông đang học hỏi; và thường hiểu lầm hướng dẫn, chỉ bảo của Đức Kitô. Những điều trên làm các ông vấp ngã, nhưng không ngăn cản các ông tin theo, không làm trở ngại điều các ông tìm kiếm. Phải mất một thời gian khá dài, các ông mới hiểu biết về niềm tin các ông đang tin, và lối sống các ông đang sống. Điều khó khăn nhất vẫn là vác thập giá mình tin theo. Sau khi gặp gỡ Đức Kitô sống lại từ cõi chết. Niềm tin các ông trưởng thành. Tất cả các tông đồ đã vui lòng, trung thành vác thập giá mình, theo chân Đức Kitô. Thiên Chúa thưởng các ông triều thiên vinh hiển trong nước Chúa. Nước Thiên Chúa đã đến gần, đang ở giữa những môn đệ tin theo, nhưng nước Thiên Chúa được mặc khải trọn vẹn trong lần Đức Kitô xuống thế lần thứ hai.

Đức Kitô mời gọi chúng ta bước theo Ngài. Đi theo một Con Người, được hướng dẫn bởi một Con Người. Được cứu độ bởi một Con Người. Con Người đó chính là Đức Kitô. Vì thế niềm tin Kitô đặt căn bản và xuất phát trên Đức Kitô, qua cuộc sống, thập giá và phục sinh vinh hiển của Đức Kitô. Ngài mời gọi môn đệ trở thành kẻ 'chài lưới cá người'. Hình ảnh ngư phủ, thuyền chài là hình ảnh quen thuộc của các môn đệ tiên khởi. Thay vì chài lưới cá trở thành chài lưới các linh hồn. Nghề mới đòi phải thực hiện ngay, không thể chần chờ bởi thời giờ đã mãn, bởi Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.

Khổ nhất của nghề chài lưới là lưới bị rối. Gỡ rối lưới đã không thu hoạch được gì, mà còn vất vả, mất thời gian, đòi kiên nhẫn. Sau khi gỡ lưới xong còn phải vá lại chỗ bị rách nát. Cuộc sống của mỗi chúng ta thường bị rối bởi một đàng muốn tiến bước theo chân Đức Kitô, đàng khác bị của cải, vật chất, danh lợi níu kéo. Đừng quên rằng đằng sau vật chất, danh lợi luôn có điều kiện kèm theo. chúng có khả năng làm ta chao đảo, hay lún bùn, sa lầy bãi cát cuộc đời. Tin theo Đức Kitô, ta có Chúa luôn đồng hành, cùng ta phục vụ tha nhân. Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta tin theo và lời mời gọi này không phải một lần mà thường được lập đi, lập lại trong cuộc sống.

TiengChuong.org

Spiritual Tangle

After John the Baptist was arrested, Jesus began His public ministry with the message: 'The time has come' he said 'and the kingdom of God is close at hand. Repent, and believe the Good News' v.14. It is a call to 'repent and believe the Good News'. It is rather hard to define which action takes place first; Repent then believe the Good news or; believe and then repent. Maybe both actions go hand in hand because they are closely related. The announcement 'the time has come' has twofold levels, universal, and individual. At a universal level 'The time has come' happened at the birth of Jesus; and 'the kingdom of God is close at hand' happened because wherever God is; there is God's kingdom. There is no separation between Jesus and His kingdom. Without Jesus, there is no God's kingdom; and kingdom without God is a godless kingdom. At a personal level 'the time has come' occurs when one becomes Jesus' disciple, when one believes in Jesus, and whenever one repents.

For Peter and Andrew, John and James, 'the time had come' when they left everything behind to follow Jesus. They left their former way of life to follow God's way. They struggled to understand the call, and yet they followed, and trusted Him. Their spiritual lives were entangled between the way of world and God's way. They learnt from Jesus and began slowly to work it out over the coming years. The highest point of their call was to carry their own cross to follow, and were crowned with their martyrdom. For John the Baptist 'the time had come' when Jesus began His public ministry. His time was completed at his death, being beheaded by Herod. With the coming of Jesus, God's kingdom is at hand. God's kingdom is in the person of Jesus, but its fulfilment will be at the second coming of Jesus.

Jesus called us to follow Him. It is a call to follow a person. Christianity is about the life, and death, and resurrection of Jesus. The call for us is to put Christ as the first priority in life, and everything will flow from that call. 'I will make you fishers of men'. Jesus called us to follow, to be reformed by Him. He wants to make us into something new. 'Fishers of men' was a play on words and a play on profession. Instead of gathering fish as before; the two pairs had a new vocation, gathering people for Jesus. The vocation requires one to act immediately, not to delay, but to do it straight away, and to go with a heart full of love for Jesus.

Fishermen don't like their nets being tangled. Untangling a net is hard, non productive work. It requires patience and is tiresome, and time consuming. After fixing the tangled net, the next job is mending the net. Our lives are often being entangled with the tension between a commitment to follow Jesus, and the many calls to follow someone whom we love, or someone whose gifts we admire. Some of the worldly calls are very attractive, and promising. Don't forget that almost all worldly calls have hidden minefields. God calls us to follow, to do things for, and with God. God patiently waits for us to respond. God's call is full of compassion, and love and mercy. God calls to have life in him, and to share that life with others. God's call is a personal, but it has universal dimension.