Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến cùng Đức Trinh Nữ Maria mong thực hiện điều Thiên Chúa hứa xưa. Ngài hứa sẽ giải thoát dân Ngài khỏi ách thống trị của tội lỗi và sự chết. Đức Trinh Nữ đón nhận tin đó với tất cả kinh ngạc bởi điều đó nằm ngoài sức tưởng tượng của Đức Trinh Nữ. Vì thế Đức Maria nêu thắc mắc: 'Việc đó xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng' c.34'. Đây không phải lời từ chối, hay nghi nan trong việc đón nhận tin từ sứ thần, mà chính là nghi vấn mong sáng tỏ điều liên quan đến đức tin. Sứ thần xác quyết với Đức Mary 'Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được c.37'. Thiên Chúa có khả năng tạo sự sống, ban sự sống, cầm giữ và bảo vệ sự sống. Đức Maria tiết lộ điều Đức Trinh Nữ giữ kín trong lòng là âm thầm chọn cuộc sống độc thân, nhưng sẽ vui lòng làm bất cứ điều gì đẹp lòng Thiên Chúa. Đức Trinh Nữ đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa, và sẵn sàng từ bỏ í riêng đón nhận í Thiên Chúa, và thành tâm thực hiện điều Thiên Chúa tin tưởng phó thác. Đức Maria tin tưởng Thiên Chúa làm những điều kì lạ vượt khỏi phán đoán, hiểu biết của trí óc con người. Ngoài Thiên Chúa ra, nhân loại không thể hiểu việc Chúa thực hiện. Dù không hiểu rõ nhưng Đức Maria chọn sống theo í Chúa. Sứ thần tiến thêm một bước thông báo cho Đức Maria biết, bà con là bà Elizabeth, người mà thiên hạ gọi là son sẻ trong tuổi cao niên, Thiên Chúa xoá tan u sầu đời bà bằng cách ban cho bà một người con.

Sứ thần cho biết Thiên Chúa chọn Đức Maria trở thành mẹ Đấng Cứu thế, nhưng điều quan trọng hơn cả chính là Đấng Cứu Thế được sinh ra. Ngài xuống trần gian, và nước của Ngài không bao giờ tận. Ngài coi sóc dân Ngài bằng tình thương và lòng thương xót. Đấng mà Thánh Gioan Tiền Hô có lần long trọng thông báo ' Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần Mk 1,8.

Đức Maria dù không hiểu trọn vẹn điều sứ thần loan báo. Với lòng tin và tâm tình phó thác Đức Maria thưa 'Xin Vâng' khi Đức Maria thưa: 'Vâng, tôi đây là nữ tì của Thiên Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần phán'. c.38. Qua lời xác nhận trên, Đức Maria trở thành mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa. Đức Maria trở thành mẫu mực của lòng tin cho các môn đệ Đức Kitô, và cho toàn thể Giáo Hội trần thế. Đức Maria đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa và qua đó cuộc đời Đức Maria từ đó thay đổi hoàn toàn, và thay đổi muôn đời.

Phong tục cưới hỏi thời đó bắt đầu bằng nghi thức hứa hôn. Trong nghi thức này có việc trao đổi nhẫn cưới và quà tặng, tương tự như phong tục hỏi ngày nay. Người con gái đó đã có chỗ và trong những tháng tiếp theo là việc chuẩn bị cho ngày hôn lễ. Trinh nữ Maria hứa tuân theo điều sứ thần phán mang lại niềm hy vọng lớn lao và tâm tư lo lắng. Niềm hy vọng lớn lao được Đức Trinh Nữ diễn tả qua bài ca Magnificat:

'Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi hớn vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tì hèn mọn, Ngài đoái thương nhìn tới'. Lk 1,47-48.

Lo lắng là một phần của cuộc sống. Người có trách nhiệm luôn lo lắng làm sao hoàn thành sứ mạng trao ban một cách tốt đẹp. Sứ thần biết Đức Trinh Nữ lo lắng về trách nhiệm được trao phó. Sứ thần yên ủi, cổ võ, đừng lo: 'Mừng vui lên, Đấng đầy ân sủng Chúa, Đức Chúa ở cùng bà c.28'.

Đức Trinh Nữ lo lắng, bối rối bởi làm sao phàm nhân không lo lắng khi biết Đức Chúa cùng chung mái nhà. Với ơn Chúa, Đức Trinh Nữ chắc chắn sẽ hoàn thành trách nhiệm trao ban cách tốt đẹp vì có Chúa ở cùng.

TiengChuong.org

The Annunciation

God took the initiative when God sent the angel Gabriel to Mary asking her to fulfil, what God had promised long ago, to rescue the human race from the power of sin and death. The sudden announcement troubled Mary greatly, since it wasn't part of her plan. Mary responded, 'How can this come about, since I am a virgin?v.35'. This was not the question of doubt or rejection, but rather a question of faith, and clarification. The angel told her, 'Nothing is impossible to God' v.37. God could create life, sustain life and exercise God's power over it. Mary seemed to say through her response, that her present plan was to be a single person, but would do whatever God asked of her. She fully had faith in God. She would choose to do God's will over her own. She believed God could do amazing things, that no one else could understand, but God alone. We humans had better place our trust in God, and that is what she chose to do. The angel went one step further confirming to her the amazing work God had done for her cousin, Elizabeth, whom people called 'barren'. God had removed this shame from her by giving her a child in her old age.

The angel explained, that God had chosen Mary for the Incarnation of God's only Son. The Annunciation was to Mary, God had chosen her to be mother of God, but the most important message was about the birth of Jesus; Who was God Incarnate. He would rule His messianic kingdom with love, and mercy. He was the One, Whom John the Baptist once proclaimed, would baptise you with the Spirit and Fire (Mk 1,8). Mary couldn't fully understand the angel's message, and yet she responded not with reason, but with firm faith in God when she said, 'I am the handmaid of the Lord, let what you have said be done to me' v.38. Saying 'yes' to the angel, Mary became mother of the Lord. She became a model of faith for all Jesus' disciples. She trusted God whole heartedly. She allowed God's grace to change her life once, and forever.

Betrothal in the ancient world was the initial part of marriage. There were rings and gifts exchanged, and parties between the two families, like we today do at engagement celebrations. The future bride will be the groom's wife in the months to come. Mary followed God's will with little understanding what that would involve, and yet she chose to do God's will, to be mother of the Lord, with both hope and fear. She won God's favour because of her humility and faith, as we heard from her song 'The Magnificat' 'My soul proclaims the greatness of the Lord, and my spirit exults in God my saviour; because he has looked upon his lowly handmaid' Luke. 1,46'. Hope and fear were parts of life. Mary lived in hope, and also was afraid of what sacrifices would be involved. Her new life would be challenged by something new, and sudden. She responded to her first surprise the Annunciation - by having faith in God. The angel told her: 'Rejoice, so highly favoured! The Lord is with you v.28'. She knew the Lord was with her, she would certainly respond to new challenges with fervent faith.